Omzetgroei koeriers valt weg tegen groei aantal bedrijven

637

AMSTERDAM – De omzet voor de koeriersbranche is gestegen. Deze omzetgroei wordt voornamelijk gedreven door de stijgende volumes binnen online winkelen. Die stijging is enorm en zet de komende jaren door. Echter, lage toetredingsdrempels  zorgen voor hoge concurrentie en een afname van de omzet per bedrijf.

PostNL bezorgt 1 miljoen pakkettenDe online bestedingen zijn de afgelopen vijf jaar meer dan verdubbeld en ABN AMRO verwacht dat de online bestedingen aan producten in 2015 toeneemt tot  6,5 miljard euro.

80 miljoen aankopen

In de eerste helft van 2014 vonden er 53 miljoen aankopen via het internet plaats. Een belangrijk deel daarvan zijn diensten, zoals tickets, verzekeringen en pakketreizen. Als we die van het aantal verkopen aftrekken houden we circa 42 miljoen productaankopen over. Naar verwachting zal het aantal verdubbelen.

In het eerste half jaar van 2014 betaalden de consumenten 127 miljoen euro aan verzendkosten. Dat is 2% op de totale online bestedingen. Dit betekent dat er gemiddeld per online aankoop circa 2,40 euro wordt betaald. Dit bedrag fluctueert per product. Zo liggen de verzendkosten bij speelgoed gemiddeld hoger en vallen de verzendkosten bij IT producten lager uit. Maar niet alle consumenten betalen de kosten. Veelal nemen de webshops de kosten voor de verzending voor eigen rekening. Het grootste deel van de consumenten (57%) betaalt geen verzendkosten.

Omzet

In het derde kwartaal van 2014 steeg de omzet van post- en koeriersdiensten met 9,4%. Zoals het er nu naar uit ziet zal in 2014 de hoogste omzet ooit behaald worden voor deze branche. ABN AMRO verwacht dat deze groei zich door een toename in online bestedingen ook in 2015 doorzet. Deze omzetcijfers omvatten wel meer soorten bedrijven dan alleen de koeriers die de last mile afleggen. Maar volgens het CBS is de driver achter de omzetgroei van deze branche wel degelijk de toename in e-commerce. Positieve cijfers voor de koeriersbranche dus.

Verdubbeling bedrijven

Niet alleen de omzet is toegenomen, ook het aantal bedrijven is de afgelopen jaren verdubbeld, vooral het aantal éénpitters nam een vlucht. Hierdoor was de groei van het aantal bedrijven hoger dan de groei van de omzet, met als gevolg dat de omzet per bedrijf is afgenomen. In de afgelopen vijf jaar groeide het aantal bedrijven met 30%, terwijl de omzet in diezelfde periode met 11% toenam. Door de laagdrempeligheid is het  relatief gemakkelijk om een koeriersdienst te beginnen, maar daardoor ligt de concurrentie in deze branche erg hoog en dat geeft druk op de tarieven.

Kosten stijgen

Panteia/NEA berekende dat de kosten voor het Nederlandse beroepsgoederenvervoer over de weg met 0,5% tot 1,8% stijgen in 2015. In deze kostenstijging zijn loonkosten, rentelasten, afschrijving  voertuig en verzekeringskosten meegenomen. Een voordeel bieden de lagere brandstofkosten. Door een forse daling van de olieprijs ligt ook de prijs van diesel lager. Dit is voordelig voor het beroepsgoederenvervoer. Maar de daling is niet voldoende om een stijging van de kosten te neutraliseren.  Met een lagere omzet en hogere kosten ontstaat er druk op de marges van koeriersbedrijven.

Dunnere marges

Uit cijfers van het CBS blijkt het aantal faillissementen afneemt. Bovendien ligt de failissementsgraad (aantal faillissementen gedeeld door het aantal bedrijven) bij koeriersdiensten (0,9%) lager dan bij de gehele transportsector (1,3%). Dit wil echter niet zeggen dat het dus wel meevalt. Het aantal opheffingen is namelijk flink gegroeid in 2013. Een groot deel van de koeriers lijkt eieren voor hun geld te kiezen en de branche vrijwillig voortijdig te verlaten. (Bron: ABN AMRO)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief