Omleidingen goederentreinen tijdens werk Duitse Betuweroute

837

Vanaf 2015 kunnen minder goederentreinen over de Betuweroute rijden, omdat er een extra spoor in Duitsland wordt aangelegd. Goederentreinen moeten daarom gebruik maken van andere routes en via Venlo en Oldenzaal naar het oosten rijden.

Stillere goederentreinen moeten ervoor zorgen dat omwonenden zo min mogelijk last krijgen van deze treinen. Gevaarlijke stoffen worden, ook tijdens de werkzaamheden, zo veel mogelijk via de Betuweroute vervoerd. Dat schrijft staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Milieu) aan de Tweede Kamer.

Mansveld onderzoekt mogelijkheden CalandbrugAdvies stuurgroep

Mansveld neemt hiermee het advies over van een stuurgroep die een pakket maatregelen heeft vastgesteld. De stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van ProRail, Keyrail, Havenbedrijf Rotterdam, Havenbedrijf Amsterdam, decentrale overheden, vervoerders, verladers, het Strategisch Platform Logistiek en het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Om ervoor te zorgen dat er op andere routes genoeg capaciteit is voor goederentreinen past de staatssecretaris het besluit capaciteitsverdeling aan. Deze aanpassing regelt de ruimte op het  spoor voor de goederentreinen tussen Kijfhoek, Boxtel en Eindhoven, tussen Eindhoven en Venlo en tussen Deventer en Oldenzaal. Daarnaast worden afspraken gemaakt om de beschikbare infrastructuur maximaal te gebruiken. Op de omleidingsroutes mogen de treinen niet meer geluid opleveren voor de omgeving dan wettelijk is vastgelegd. Met ProRail is afgesproken dat tijdens de perioden van de omleidingen geen onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd op de spoorlijnen waar de goederentreinen rijden.

Compensatie

De maatregelen die worden genomen, moeten de overlast voor onder andere omwonenden, goederenvervoerders, verladers en havenbedrijven zoveel mogelijk beperken. Ondanks de maatregelen leiden de langere routes en veranderingen in logistieke systemen tot kosten voor goederenvervoerders die kunnen oplopen tot tientallen miljoenen euro’s. Mansveld gaat met goederenvervoerders in gesprek over een mogelijke tijdelijke compensatieregeling om gezamenlijk de financiële gevolgen te beperken.

Betere aansluiting

De Betuweroute krijgt een betere aansluiting op het Duitse spoornet. De spoorlijn tussen Emmerich en Oberhausen wordt uitgebreid met een derde spoor. Hierdoor kunnen meer treinen rijden over de Betuweroute, om goederen uit de havens naar andere delen van Europa te vervoeren. De werkzaamheden starten in 2015 en het derde spoor zal in 2022 klaar zijn. Tussen 2017 tot en met 2022 zijn gedurende één week per maand omleidingen nodig, de andere drie weken kunnen goederentreinen wel over de Betuweroute rijden. (Bron: Ministerie I&M)

Meer nieuws over de Betuweroute:
– ‘Noordtak Betuweroute heeft geen enkele nut en noodzaak’
Met Noordtak Betuwelijn twee keer zo snel naar Duitsland
100.000e trein over Betuweroute

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief