Omlegging Zuid-Willemsvaart: start aanleg sifon

978

Rijkswaterstaat start met de aanleg van sifon de Nieuwe Vliet. De sifon, een soort tunnel voor water, wordt aangelegd waar de omgelegde Zuid-Willemsvaart het riviertje de Nieuwe Vliet zal kruisen. Vanaf 13 februari vinden er heiwerkzaamheden plaats nabij de Hustenweg. Deze duren ongeveer 2 weken.

Omlegging Zuid-Willemsvaart: start aanleg sifonVoor de aanleg van de sifon worden er vanaf woensdag 13 februari damwanden geheid. Deze heiwerkzaamheden duren ongeveer 2 weken en veroorzaken mogelijk trillings- en/of geluidshinder. De sifon wordt gebouwd om het riviertje de Nieuwe Vliet straks ongehinderd onder het kanaal te laten lopen. Een sifon is een soort tunnel voor water. Sifon de Nieuwe Vliet zal omstreeks oktober van dit jaar gereed zijn.

In totaal komen er 4 sifons onder het kanaal door. Naast de Nieuwe Vliet, zullen ook de Aa, de Groote Wetering en de Dungense Loop via een tunnel onder de omgelegde Zuid-Willemsvaart door gaan stromen.

Omlegging Zuid-Willemsvaart
In opdracht van Rijkswaterstaat legt WillemsUnie ten oosten van ‘s-Hertogenbosch een nieuw kanaal aan met een lengte van 9 kilometer. De aftakking begint bij Den Dungen en loopt via Rosmalen en natuurgebied De Koornwaard richting de Maas. 2 Nieuwe sluizen bij Berlicum en Empel overbruggen het verschil in waterniveau. Daarnaast worden er 7 bruggen aangelegd over het toekomstig kanaal.
Met de omlegging van de Zuid-Willemsvaart werkt Rijkswaterstaat aan een beter bereikbaar Brabant over water. Na de omlegging kunnen schepen met maximaal 3 lagen containers naar de containerterminal in Veghel varen.