OM gaat NIWO tippen over malafide wegtransporteurs

427

OM gaat NIWO tippen over malafide transportondernemingen Het OM gaat de Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) tippen over malafide ondernemingen in het wegvervoer. De samenwerking moet leiden tot meer tips en meer afwijzingen en intrekkingen van vergunningen.

Bij de samenwerking speelt de toepassing van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) een belangrijke rol. Op grond van de Wet Bibob kan de officier van justitie de NIWO erop wijzen een advies bij Bureau Bibob aan te vragen. Een aanvrager of houder van een communautaire vergunning kan bij de officier bekend zijn doordat er bijvoorbeeld een strafrechtelijk onderzoek naar betrokkene loopt of dat betrokkene meermalen met justitie in aanraking is gekomen.

Mensenhandel of drugssmokkel
Nadat de NIWO een tip heeft gekregen, wordt de onderneming hiervan op de hoogte gesteld en wordt Bureau Bibob verzocht advies uit te brengen omtrent de mate van gevaar dat de vergunning wordt gebruikt voor criminele activiteiten, zoals bijvoorbeeld drugssmokkel, mensenhandel of faillissementsfraude. Bij een ernstige mate van gevaar kan de NIWO de aanvraag voor een vergunning afwijzen of een reeds verleende vergunning intrekken.

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief en maak kans op een iPad mini

twitter