Odfjell verzweeg voorvallen en blijft onder verscherpt toezicht

516

Tankopslagbedrijf Odfjell blijft voorlopig onder verscherpt toezicht. Staatssecretaris Wilma Mansveld vindt het onacceptabel dat Odfjell in de periode 2000-2013 in totaal 210 voorvallen niet of onjuist meldde bij de toezichthouders.

Mansveld onderzoekt mogelijkheden CalandbrugDe provincie Zuid-Holland informeerde Mansveld over de bevindingen van het onderzoek dat voor het Wabo bevoegd gezag is uitgevoerd. ‘Hieruit blijkt dat er gedurende het onderzoek nog 29 andere voorvallen zijn aangeleverd en dat een deel van de voorvallen betrekking heeft op de periode 2000-2005. De conclusie is dat in de periode 2000-2013 in totaal 210 voorvallen niet zijn gemeld of onjuist zijn gemeld bij de toezichthouders.’

Niet acceptabel
Mansveld deelt het standpunt van de gedeputeerde, dat het niet acceptabel is dat Odfjell niet eerder met deze informatie over niet gemelde voorvallen is gekomen. ‘Tevens onderschrijf ik de maatregelen die zijn genomen. Zo is de informatie overhandigd aan het Openbaar Ministerie, ontvangt de DCMR inmiddels wekelijks het voorvallenoverzicht uit het registratiesysteem van Odfjell en is een last onder dwangsom opgelegd.’

Verscherpt toezicht
Odfjell blijft onder verscherpt toezicht staan. ‘Er vinden vaker aangekondigde en onaangekondigde inspecties plaats. Bovendien is er een samenwerkingsverband ingericht, waarin alle betrokken toezichthouders hun acties en bevindingen afstemmen. Er wordt direct handhavend opgetreden wanneer dit nodig blijkt. Dit verscherpt toezicht wordt gecontinueerd totdat het bedrijf de naleving op orde heeft.’

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief en maak kans op een iPad mini

twitter