NVB uit in brief aan minister zorgen over bezuinigingen Rijkswaterstaat

759

De Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB) heeft minister Schultz van van Infrastructuur & Milieu een brief gestuurd waarin ze haar zorgen kenbaar maakt over de voorgenomen bezuinigingen bij Rijkswaterstaat. De NVB steunt hiermee Koninklijke Schuttevaer.

‘Rijkswaterstaat (RWS) is op dit moment bezig met het realiseren van een flinke bezuinigingsoperatie. Er zijn plannen NVB uit in brief aan minister zorgen over bezuinigingen Rijkswaterstaatom vanaf 2014 op diverse locaties minder personeel in te zetten op de bediening van bruggen en sluizen in Nederland en de bedieningstijden te gaan terugbrengen. Tijdens haar jaarcongres heeft Koninklijke Schuttevaer (KSV) aangekondigd zich niet te willen neerleggen bij het besluit van RWS en is minister Schultz er al op gewezen hoe schadelijk dit besluit is voor de binnenvaartsector. De NVB deelt deze mening.’

Robuust achterland
Zowel nationaal als Europees is er volgens de NVB erkenning voor het belang van een robuust achterlandnetwerk, inclusief binnenhavens. ‘Met de zogenaamde Quick Win-regelingen heeft het Rijk een substantiële bijdrage geleverd aan havens en vaarwegen. In het Europese beleid hebben binnenhavens inmiddels een prominente plaats gekregen in het Trans-Europese vervoersnetwerk (TEN-T).
De aangekondigde bezuinigingen hebben een direct gevolg voor de bereikbaarheid van de Nederlandse binnenhavens en de lokale economie. We maken ons grote zorgen om deze ontwikkelingen vanwege:
– De noodzaak van een robuust en samenhangend netwerk tussen zee- en binnenhavens;
– Het (regionale) economisch belang van binnenhavens;
– Het belang van binnenhavens in het Core en Comprehensive netwerk van het TEN-T.’

Verschuiving
‘De binnenvaart is in principe net als het weg- en railverkeer een 24-uurs modaliteit en de hele vervoersketen is daar op ingericht. Het beperken van bedieningstijden heeft tot gevolg dat goederen later in de havens aankomen en dat de vervoerskosten stijgen. Vanwege deze kostenstijging zal mogelijk een verschuiving van water- naar wegtransport ontstaan, iets wat volkomen haaks staat op het al jarenlang gevoerde beleid, zoals de Quick Win-regelingen.’