Norbert Dentressangle; omzet transport daalt, logistiek stijgt

677

Logistiek dienstverlener Norbert Dentressangle heeft haar omzet in 2013 met 3,9 procent zien stijgen tot vier miljard euro. In de logistiek groeide het bedrijf fors. De omzet in het transport daalde licht, in de freight-forwarding groeide de omzet licht.

Het bedrijfsresultaat bedraagt 141,7 miljoen euro. Dat komt overeen met het resultaat over 2012. De goede prestaties van Logistiek compenseren de lagere bedrijfsrendabiliteit van Transport. Tijdens het laatste kwartaal werd de reeds tijdens het derde kwartaal genoteerde gunstige trend versterkt, met een omzetgroei van ongeveer tien procent jaar op jaar.

Transport
Met een omzet van € 2.014 mln. over 2013 tekende de afdeling transport een beperkte teruggang op van 1,2% ten opzichte van 2012. Het bedrijfsresultaat daalde van 60,4 naar 53 miljoen euro.

L’Oréal France nieuwe klant van Norbert Dentressangle‘Achter dit licht gedaalde totaalcijfer bestaan echter contrasterende situaties voor verschillende segmenten van de transportactiviteit’, schrijft Norbert Dentressangle. ‘Enerzijds dragen de goede prestaties van het distributietransport op pallets in alle landen fors bij aan het resultaat; anderzijds wordt het partijtransport, dat meer afhankelijk is van het activiteitspeil van de industrie, benadeeld door een ongunstige conjunctuur, met name in Frankrijk. Op dit laatste segment hebben onze Transport-teams al sinds het eerste kwartaal de nodige bijsturingsmaatregelen ingezet, met eenmalige kosten; toch kon dankzij de eerste positieve resultaten hiervan de terugval van de bedrijfsrendabiliteit op jaarbasis worden ingeperkt.’

Logistiek
De afdeling logistiek had een bedrijfsresultaat van 87,4 miljoen euro ten opzichte van 77,9 miljoen euro in 2012. De omzet in de logistiek steeg met 9,4 procent tot 1.950 miljoen euro. De nieuwe expertise van de logistieke afdeling op verticale groeisegmenten zoals e-commerce staat volgens Norbert Dentressangle garant voor verdere grote contracten op de belangrijkste Europese markten.

Freight forwarding
Het bedrijfsresultaat van de afdeling Freight forwarding bedroeg vorig jaar 1,3 miljoen euro. Het nettoresultaat bedroeg 70,1 miljoen euro tegenover 69,7 miljoen euro over 2012. Dat is een stijging van +0,6%. De omzet van Freight forwarding steeg met 1,3 procent naar 145 miljoen euro. ‘Sinds 1 oktober 2013 worden de freight-forwarding activiteiten van Groep Daher in Frankrijk en Rusland in de omzet meegenomen. De integratie van Daher heeft nu reeds een positieve impact op de commerciële expansie, onder meer in Frankrijk.

Bevestiging
Volgens CEO Hervé Montjotin bevestigt het boekjaar 2013 de juistheid van het model en de strategie van Norbert Dentressangle. ‘We hebben een duidelijke vooruitgang opgetekend, die strookt met onze ambitie om ons op te stellen als een eersterangspartner voor het beheer van de aanvoer- en toeleveringsketens van onze klanten. Wij hebben onze geografische spreiding vergroot naar veelbelovende nieuwe markten zoals Rusland. Omvang is een kritieke succesfactor voor onze bedrijfssegmenten. Wij zijn vanaf nu de vierde grootste logistieke speler in Italië en in Frankrijk zijn onze freight-forwarding activiteiten nu breed genoeg om de nieuwe uitdagingen in deze sector aan te gaan. Ook hebben wij onze expertise in freight forwarding, met name wat customs engineering betreft, versterkt en uitgebreid, en onze leidende positie als logistieke speler in groeisectoren zoals e-commerce verstevigd. Dankzij onze gevestigde positie op onze markten en onze stevige financiële positie kunnen wij met vertrouwen naar onze toekomst kijken.’ (Bron: Norbert Dentressangle)

Volg TotaalTrans op Twitter