‘Noordtak Betuweroute heeft geen enkele nut en noodzaak’

1004

Een nieuwe goederenspoorlijn door de Achterhoek heeft geen enkel nut, aldus de nieuwe werkgroep ‘Noordtak Achterhoek, vergeet ’t maar!’. Een nieuwe goederenlijn doorsnijdt nieuwe gebieden, isoleert kleine woonkernen en tast het kleinschalige karakteristieke Achterhoeks landschap en waardevolle natuurgebieden aan. Daarnaast vergt een Noordtak Achterhoek twee miljard aan investeringen.

De vier organisaties Stichting Twenteroute PLUS, Kernengroep N18, Gemeenschap Rietmolen en de Gelderse Natuur en Milieufederatie richtten de werkgroep ‘Noordtak Achterhoek, vergeet ’t maar!’ op. Gezien de ontwikkeling van het spoorgoederenvervoer kan het treinverkeer volgens de werkgroep voldoende worden afgewikkeld via Emmerich.

QuickScan
De werkgroep is een reactie op de QuickScan Noordtak Betuweroute, die op 15 mei werd gepresenteerd namens de provincies Gelderland en Minder gebruik Betuwelijn Overijssel en het Rotterdamse Havenbedrijf. Uit de QuickScan zou blijken dat een nieuwe goederenlijn door de Achterhoek een reëel alternatief is voor goederenvervoer over de IJssellijn/Twentelijn. De investeringskosten zouden slechts 1,4 miljard bedragen.

Geen nut en noodzaak
De werkgroep bestrijdt nut en noodzaak van zo’n nieuwe lijn. ‘Bij een lage economische groei kunnen alle goederentreinen in 2030 via de Betuweroute en Emmerich worden afgewikkeld. Bij een middelhoge economische groei kunnen maximaal veertien goederentreinen per etmaal níet bij Emmerich de grens passeren; die kunnen gemakkelijk via andere routes worden afgewikkeld, met aanvullende maatregelen tegen geluid en trillingen. Bij een – onwaarschijnlijke – hoge groei komen alternatieven in beeld als de binnenvaart en short-sea. Dat kan worden afgedwongen door in elk geval niet meer goederentreinen over bestaand spoor toe te staan.’

Hogere kosten, minder tijdwinst
De werkgroep schat de kosten van de Noordtak Achterhoek een half miljard euro hoger in dan de in de QuickScan genoemde 1,4 miljard, omdat allerlei inpassingsmaatregelen en compensatiekosten niet zijn meegenomen. De kosten voor aanpassing van het bestaande spoor (IJssellijn/Twenteroute) bedragen juist aanzienlijk minder dan de 451 miljoen euro die de staatssecretaris heeft genoemd, uitgaand van niet meer dan 14 treinen per etmaal.

Ook vindt de werkgroep de voorgespiegelde tijdwinst van een nieuwe spoorlijn te gunstig. De nieuwe lijn wordt immers een enkelspoor, met slechts hier en daar een passeerpunt. Dat maakt de spoorlijn minder betrouwbaar, zodat slechts bij geringe vertraging deze tijdwinst al grotendeels verloren gaat.

Geen voordelen
Ten slotte biedt een nieuwe goederenlijn geen enkel sociaal of economisch voordeel voor de Achterhoek zelf. Medegebruik door reizigers is uitgesloten. En de ontwikkeling van bedrijvigheid als gevolg van overslag (railterminals) is niet realistisch, gezien de geringe vervoersstroom en de ligging van andere railterminals. (Bron: Gelderse Natuur en Milieufederatie)

Lees ook:
Met Noordtak Betuwelijn twee keer zo snel naar Duitsland
Vragen en antwoorden aanleg derde spoor Betuweroute

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief