Noordtak Betuweroute kost uiteindelijk 1,7 miljard euro

1304

ROTTERDAM – Een enkelsporige Noordtak voor het spoorvervoer over een uitgebreide Betuweroute kost 1,7 miljard euro. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincies Gelderland en Overijssel en het Havenbedrijf Rotterdam geeft aan dat de kosten voor.

Minder gebruik Betuwelijn Het onderzoek laat geen fundamentele verschillen zien met de quick-scan die het Havenbedrijf Rotterdam en de provincies Gelderland en Overijssel vorig jaar hebben uitgevoerd als alternatief voor het groeiende goederenvervoer over bestaand spoor door Oost-Nederland. ‘Het onderzoek dat wij nu samen met het Ministerie van IenM hebben uitgevoerd laat zien dat de Noordtak in de toekomst een serieus alternatief is voor het goederenvervoer over bestaand spoor door Oost-Nederland’, aldus gedeputeerden Conny Bieze (Gelderland), Ineke Bakker (Overijssel) en Allard Castelein (CEO Havenbedrijf Rotterdam).

Onderzoek

Het Havenbedrijf en de provincies hebben vorig jaar een quick-scan uitgevoerd naar aanleiding van de plannen van het Ministerie van I&M om in Oost-Nederland meer goederentreinen op bestaand spoor te laten rijden in het kader van het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS). De uitkomst van de quick-scan was dat een nieuwe enkelsporige Noordtak 1,4 miljard euro zou gaan kosten. In het vergelijkende onderzoek zijn twee kwalitatieve verbeteringen opgenomen: een ongelijkvloerse spooraansluiting bij Zevenaar en een ongelijkvloerse kruising met de spoorlijn Zutphen-Winterswijk. De kosten zijn nu begroot op 1,7 miljard euro. Het eerdere onderzoek van het Ministerie van IenM uit 2012 leverde een kostenplaatje op van 2 miljard euro.

Duidelijkheid

De provincies en het Havenbedrijf zijn blij dat er nu samen met het ministerie helderheid kan worden geboden  over de te verwachten investeringkosten van een Noordtak en de benodigde procedure en bouwtijd. De Tweede Kamer had in de motie De Boer/Van Veldhoven om het gezamenlijk uitvoeren van een vergelijkend onderzoek gevraagd.

Betuweroute gaat over op groene stroomVervoersprognoses

De staatssecretaris heeft de afgelopen jaren een MER-onderzoek uitgevoerd om te onderzoeken welke omgevingsmaatregelen nodig zijn als er extra goederentreinen over bestaand spoor komen te rijden. In juni 2014 heeft de staatssecretaris besloten om de MER-procedure stil te leggen tot in ieder geval 2020, omdat de meest recente prognoses van het goederenvervoer over spoor zo laag zijn dat er in ieder geval tot die tijd geen behoefte is aan de extra Goederenroute door Oost-Nederland. Als nieuwe vervoersprognoses daar rond 2020 aanleiding voor geven, is staatssecretaris Mansveld bereid om de Noordtakroute in haar overwegingen mee te nemen, zo heeft de staatssecretaris in juni 2014 besloten. (Bron: Haven Rotterdam)

Download het rapport

Meer over de Noordtak:
‘Noordtak Betuweroute heeft geen enkele nut en noodzaak’
Met Noordtak Betuwelijn twee keer zo snel naar Duitsland

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief