‘Nog niet over alle bezuinigingen Rijkwaterstaat overeenstemming’

444

BLN-Koninklijke Schuttevaer is het over een aantal bezuinigingsmaatregelen bij Rijkswaterstaat nog niet eens geworden met minister Schultz van Infrastructuur en Milieu. BLN-Koninklijke Schuttevaer is al geruime tijd in onderhandeling met Rijkswaterstaat over de bezuinigingsplannen van de minister.

De minister van I&M moet een bezuiniging van 17,5% op het totaal van de uitvoerende taken van Rijkswaterstaat invullen. Op de scheepvaart wil Rijkswaterstaat 9 miljoen op beheer en onderhoud en 40 fte op sluisbediening bezuinigen. Rijkswaterstaat wil dit bereiken door:

  • Leen ten Haaf uit hoofdbestuur Koninklijke Schuttevaerhet comfort van afmeerplaatsen te verminderen;
  • baggerwerkzaamheden te richten op de geul;
  • minder onderhoud aan oevers te plegen;
  • vraaggestuurde bediening;
  • pendeldiensten tussen sluizen;
  • lagere bezettingsgraad op sluizen en bruggen als het niet druk is.

Geen nachtsluitingen
Schuttevaer is blij dat de minister afziet van nachtsluitingen van (kleinere) vaarwegen en dat Rijkswaterstaat ligplaatsen aan het hoofdvaarwegennet en kernnet ontziet. ‘De insteek is, dat er geen ligplaatsen en autoafzetplaatsen verdwijnen. Hierover is in 2013 overeenstemming bereikt tussen Schuttevaer en de minister.’

Versobering bediening
Schuttevaer en het COV zijn in beginsel tevreden over de afspraken over de versobering van de bediening van de kunstwerken. ‘De afspraak met Rijkswaterstaat is dat wanneer in de praktijk blijkt dat de wachttijden teveel oplopen er opnieuw overleg met ons plaatsvindt over bijstelling. Wel is er nog grote zorg dat de wachttijden op de Maas, de Brabantse Kanalen, De Kop van Overijssel en de Twentekanalen teveel oplopen. In de loop van 2014 moet duidelijk worden of en hoe dat kan worden opgelost. De besprekingen rond de versobering op bediening, bevinden zich in de eindfase. In 2014 worden de nieuwe bedientijden in overleg met Schuttevaer ingeregeld en uitgeprobeerd.

Lees verder op de website van Koninklijke Schuttevaer

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief en maak kans op een iPad mini

Volg TotaalTrans op Twitter