Nog geen oplossing voor stakingen op Duitse sluizen

618

Er is nog geen oplossing voor de stakingen van de Duitse sluiswachters. Dat meldt Jan Kruisinga van de BinnenvaartBrancheUnie (BBU). Hij was donderdag aanwezig bij een bijeenkomst van het stakende sluispersoneel in het Duitse Minden.

Kruisinga was een van de vertegenwoordigers van zowel de Duitse als Nederlandse binnenvaartbrancheorganisaties. In totaal kwamen zo’n vijftig schippers en vertegenwoordigers in Minden opdagen.  Ze probeerden in gesprek te komen met de vakbondsleiders. De boodschap Volop stakingen Duitse sluizen vanaf maandagwas helder, verdere stakingen van het Duitse sluispersoneel heeft onacceptabele gevolgen voor de binnenvaartondernemers.
Om ladingverlies en verdere imagoschade te voorkomen, riepen de vertegenwoordigers van de Nederlandse binnenvaartondernemers de vakbond ver.di op de binnenvaart niet langer te betrekken in hun arbeidsconflict.

‘Geen urgentie’
Bij de Nederlandse binnenvaartorganisaties ontstaat de indruk dat aan de Duitse zijde onvoldoende urgentie gevoeld wordt om het conflict op korte termijn op te lossen. Op 20 augustus drongen de BBU, CBRB, de EVO en Koninklijke Schuttevaer in een brief aan Minister Schultz van Haegen nogmaals aan om internationaal druk uit te oefenen op haar Duitse collega Ramsauer. De binnenvaart heeft behoefte aan zijn daadkrachtig optreden in dit conflict.

Eerder diende de Nederlandse binnenvaart bij de Europese Unie een klacht in tegen de Duitse staat wegens het niet naleven van het beginsel van vrij verkeer van goederen. Op 20 augustus stelde Europarlementariër Peter van Dalen als gevolg van deze klacht schriftelijke vragen aan Europees Transport commissaris Siiem Kallas.

Stakingsrecht
Sander de Rouwe van het CDA vindt dat er snel een einde moet komen aan de stakingen van het Duitse sluispersoneel. De Rouwe wijst op het vrije verkeer van goederen in de EU. De altijd zo binnenvaart minnende Socialistische Partij (SP) is het daar niet mee eens. Volgens Tweede Kamerlid Paul Ulenbelt gaat het stakingsrecht boven Europese regels. ‘Stakingsrecht is universeel’, twittert Ulenbelt. ‘Er zijn altijd gedupeerden. Laat CDA zich verzetten tegen ontslagen 3000 sluiswachters.’ De Rouwe antwoordt: ‘Ik zet me in voor Nederlandse werknemers en ondernemers in de binnenvaart in plaats van meer Duitse overheid en ambtenaren.’

Ontslagen
Achtergrond van de stakingen is een aangekondigde reorganisatie van de Duitse WSV (Wasser- und Schifffahrtsverwaltung). Nadat de onderhandelingen met de Bondsregering vastliepen roept de Duitse vakbond Ver.Di haar leden al sinds 8 juli op om bij de Duitse sluizen het werk neer te leggen. Het betreft hierbij willekeurige stakingen op met name de sluizen van de vaarwegen in Nordrhein Westfalen, maar ook op de Main, Neckar, Saar en Moezel. Waar eerst dagdelen werd gestaakt, worden deze inmiddels intensiever met volledige blokkering van de vaarweg tot gevolg.

Omdat circa 50% van de Noordwest Europese vloot onder Nederlandse vlag vaart, is het de Nederlandse binnenvaartondernemers ernst’, schrijven de binnenvaartorganisaties. ‘Dagelijks wordt een grote groep ondernemers die actief zijn op de Duitse vaarwegen geconfronteerd met verliezen van € 1500 tot € 2000 per schip als gevolg van de stakingen. Daarbij moeten ook de klanten soms langer wachten op de lading wat nadelig is voor het betrouwbare imago van de binnenvaart als vervoerspartner.’

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief en maak kans op een iPad mini

twitter