TLN: ‘Nog geen financieel herstel sector Transport en Logistiek’

635De financiële situatie in de sector Transport en Logistiek blijft zorgelijk. Dit blijkt uit de conjunctuurenquête van Transport en Logistiek Nederland (TLN) over het vierde kwartaal van 2013. Ondanks stijgende volumes blijven de prijzen achter waardoor veel bedrijven moeite hebben om de alsmaar stijgende kosten te dekken.

Uit het kwartaalonderzoek blijkt dat de prijzen al jaren op een zeer laag niveau liggen en in geen verhouding staan tot de kosten die zij moeten maken om hun bedrijf draaiende te houden.

Tarieven blijven zorgenkind
De Nederlandse economie zit in de lift. Een stijgende lijn is ook te zien in de volumes en bedrijvigheid van de sector Transport en Logistiek. Vanaf het eerste kwartaal van 2013 zien veel ondernemingen hun volumes Uit de recessie, in de filegroeien. TLN voorzitter Arthur van Dijk is blij met deze ontwikkeling, maar waarschuwt tegelijkertijd voor te veel optimisme. ‘Ondanks deze groei heeft meer dan 30 procent van alle transportbedrijven te weinig werk om in de eerste maanden van 2014 materieel en/of personeel aan het werk te houden.’

Uit het onderzoek blijkt dat de belangrijkste oorzaak voor het zeer moeizame herstel van de sector ligt in de lage tarieven. ‘De prijzen herstellen nauwelijks terwijl de kosten het afgelopen jaar verder zijn gestegen. Bijna de helft van alle ondernemers maakte in het vierde kwartaal geen winst of moest het jaar met verlies afsluiten.’

Ongezonde situatie
Volgens TLN heerst er een ongezonde situatie in de sector. Bedrijven moeten winst maken voor vervangingsinvesteringen en innovatie. Maar wanneer er niets wordt verdiend ontstaat er echter een situatie van ‘stilstand’ in de sector en komen investeringen in ondermeer materieel, opleidingen en verduurzaming verder onder druk te staan. In 2007 kon nog 70 procent van alle bedrijven de prijzen in het laatste kwartaal verhogen. ‘Sinds het begin van de crisis in 2008 is dit aantal tot minder dan 30 procent gedaald. ‘Het afgelopen jaar heeft ongeveer 60 procent van alle ondernemers in de sector gesneden in de kosten, maar deze situatie houdt een keer op.’

Uit veel reacties van ondernemers blijkt dat voor echt duurzaam herstel het van belang is dat de kosten niet stijgen terwijl de tarieven voor geleverde diensten herstellen.

Verschillen in typen vervoer
Het verschil in herstel tussen de verschillende typen vervoer is groot. Bedrijven in het vervoer van levende dieren, het internationale distributievervoer, afvalstoffenvervoer en internationaal stukgoederenvervoer ondervonden in het vierde kwartaal relatief veel bedrijvigheid. Dit uitte zich in deze deelmarkten ook in een gestegen omzet.

Veel minder bedrijvigheid ondervonden bedrijven in het agrarische vervoer, in het bouwmaterialenvervoer, in het sierteeltvervoer en in het containervervoer.

Verder herstel
TLN voorspelt dat de groei van volumes en bedrijvigheid in de sector in 2014 verder zal aantrekken, maar durft naar aanleiding van de enquête geen uitspraken te doen over financieel herstel. Als de kosten blijven stijgen en tarieven niet zullen aantrekken, dan zal ook 2014 voor veel ondernemers een lastig jaar worden.  (Bron: TLN)

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief van TotaalTrans

Volg TotaalTrans op Twitter