Nog geen definitief akkoord over Belgische kilometerheffing

1944

GENT – FEBETRA, TLV en UPTR, de drie federaties van de sector transport en logistiek in België, blijven ongerust over de plannen voor een kilometerheffing. Met de plannen van de drie gewesten wordt volgens de transportorganisaties de transportsector verreweg het zwaarst getroffen.

België verdubbelt boete voor ontbreken van vervoersvergunningTLV, UPTR en FEBETRA kunnen, na een eerste overlegronde op de drie gewesten, alleen maar vaststellen dat hun eisen nog niet positief beantwoord zijn. ‘Geen enkele gewestregering is bereid om een kilometerheffing voor personenwagens tegelijk met vrachtwagens te bespreken. Hierdoor wordt de kilometerheffing voor vrachtwagens een slag in het water in de bestrijding van congestie.’’-

Eisen

Onder huidige omstandigheden is er geen draagvlak bij de vervoerders voor de heffing. De transportsector verwacht dan ook tegemoetkomingen van de gewesten en herhaalt haar eisen:

  • Vrijstelling van RSZ-bijdrage op de niet productieve uren van chauffeurs
  • Een wettelijke garantie dat de klanten van vervoerders de heffing zullen moeten betalen
  • De inkomsten uit de kilometerheffing moeten uitsluitend gebruikt worden om de wegen te onderhouden en de missing links versneld aan te leggen
  • Het systeem van betaald educatief verlof moet hervormd worden op maat van de verplichtingen in de transportsector.
  • Elk goederenvervoer moet aan dezelfde regels voldoen, ook bij voertuigen met een laadvermogen van minder dan 500 kilogram.
  • De tarieven moeten gevoelig verlaagd worden.
    De drie gewesten moeten identieke tarieven toepassen.
  • Het tolplichtig wegennet moet ingeperkt worden tot het eurovignetwegennet. De sector is er niet over te spreken dat het Brussels gewest elke weg tolplichtig wil maken. Ook voor de andere gewesten geloven de transporteurs niet dat er sluipverkeer zal optreden. De kost om de snelwegen te vermijden ligt namelijk nog hoger. Enkel daar waar sluipverkeer naderhand zou vastgesteld worden, is de sector bereid om een latere uitbreiding ter bespreking te stellen.

De Belgische transportsector is van oordeel dat, zo lang er over het geheel pakket geen akkoord is, de steun van de vervoerders en hun organisaties voor de kilometerheffing helemaal wegvalt. (Bron: TLV)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief