NMBS realiseert voor het eerst positief resultaat

517

Voor het eerst sinds haar oprichting tekent NMBS Logistics een positief operationeel resultaat. Over de eerste zes maanden van 2013 samen bedraagt het resultaat 5,2 miljoen euro. Dat is een verbetering van 23 miljoen euro in vergelijking met dezelfde periode in 2012.

NMBS realiseert voor het eerst positief resultaatVolgens NMBS is de resultaatsverbetering grotendeels toe te schrijven aan verregaande structurele kostenbesparingen (een vermindering van 26,7 miljoen euro ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar). Nagenoeg 80% van deze kostenreductie werd gerealiseerd door een efficiëntieverhoging van personeel en rollend materieel, met name door een gewijzigde samenstelling van de personeelsbezetting (minder overhead, minder personeel in onderaanneming en meer eigen bestuurders) en een beter beheer van locomotieven en wagons.

Ten opzichte van 2008 zet NMBS nu 60% minder middelen in en ligt de productiviteit hoger. Daarnaast is er een impact van de prijsverhogingen die werden onderhandeld met een aantal klanten en die noodzakelijk waren om bepaalde producten te behouden en te rentabiliseren. Ook de toegekende subsidies voor verspreid vervoer voor de eerste zes maanden droegen bij tot de positieve kentering. Tot slot doen dochterondernemingen IFB en Xpedys het merkelijk beter dan vorig jaar; beiden realiseren positieve resultaten.

Zorgen
Samen met de havens en industrie is NMBS Logistics bezorgd omtrent het uitblijven van een beslissing in het dossier van de subsidies voor het intermodale vervoer en het verspreid vervoer. ‘In het bijzonder heeft de onderneming de voorbije jaren zelf maximaal inspanningen geleverd om haar aanbod in verspreid vervoer te saneren om de activiteit economisch leefbaar te houden. Zonder beslissing over deze activiteit zal NMBS Logistics genoodzaakt zijn om een aantal maatregelen te nemen die mogelijk een directe impact op de dienstverlening en op de concurrentiepositie van de havens en de industrie kunnen hebben.’

Verwachting
Op basis van de huidige marktsituatie en geplande initiatieven verwacht NMBS een positieve ontwikkeling van de volumes en kosten. Naast het bestendigen van de financiële gezondmaking van het bedrijf, zal NMBS Logistics bijkomende inspanningen leveren om de betrouwbaarheid van haar dienstverlening nog verder te verhogen in de komende maanden.

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief en maak kans op een iPad mini

twitter