NMBS Logistics maakte vorig jaar dertig miljoen verlies

577

NMBS Logistics heeft in 2013 een verlies gemaakt van dertig miljoen euro. In 2012 leed NMBS Logistics nog een verlies van 84 miljoen euro. De groep boekte wel voor het eerst een positieve EBITDA.

Omdat het nettoresultaat negatief bleef, gaat de onderneming in 2014 onverkort door met de verdere gezondmaking. Daarnaast ambieert de groep een groei van de spoorvolumes, onder andere door de betrouwbaarheid van haar dienstverlening significant te verhogen.

NMBS realiseert voor het eerst positief resultaatDankzij de herstructureringsmaatregelen die de voorbije jaren uitgevoerd zijn zowel binnen NMBS Logistics als bij de commerciële filialen IFB en Xpedys, inclusief de rationalisering van de groepsstructuur, de continue verhoging van de operationele efficiëntie, de structurele versterking van de organisatie en de verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening, is NMBS Logistics er opnieuw in geslaagd het nettoverlies verder af te bouwen, ondanks een daling van de omzet van het spoorvervoer van 2% (in vergelijking met 2012).

Vooruitzichten 2014
Hoewel de marktomstandigheden, zowel nationaal als internationaal, moeilijk blijven, bevestigen de resultaten voor de eerste maanden van 2014 de positieve trend van de voorbije jaren.
Doelstelling blijft om ook het nettoresultaat positief te maken. Daarom zal NMBS Logistics in 2014 herstructureringsmaatregelen blijven uitvoeren met het oog op het realiseren van bijkomende kostenreducties en een verdere structurele kwaliteitsverhoging.
NMBS Logistics zet, samen met haar aandeelhouder NMBS, de gesprekken met verschillende partijen verder om de ontwikkeling van haar activiteiten en de betrouwbaarheid van haar dienstverlening te kunnen vrijwaren binnen een Europees kader. Dit geldt met name voor het verspreid vervoer dat een centrale plaats inneemt voor de industriële activiteiten van ondernemingen in het hele land. (Bron: NMBS)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief