Nieuwe terminal voor vloeibare bulk in North Sea Port

1225
De tankterminal krijgt een opslagcapaciteit van 500.000 m³ in 34 tanks en moet in 2020 operationele zijn. (Foto North Sea Port)

VLISSINGEN Alpha Terminals gaat een nieuwe terminal voor vloeibare bulk bouwen en uitbaten in het havengebied van Vlissingen in North Sea Port. Het betreft een investering van 250 miljoen euro. De terminal is goed voor een extra aanvoer van vijf tot zeven miljoen ton vloeibare bulk per jaar.

De tankterminal krijgt een opslagcapaciteit van 500.000 m³ in 34 tanks. In de tanks kunnen diverse soorten vloeibare bulk worden opgeslagen, van chemicaliën en oliën tot olieproducten en energiedragers van de toekomstige generatie, zoals ammoniak.
Naast de terminal komt ook een wordt er ook een steiger voorzien voor het lossen en laden van diverse zeeschepen en binnenvaartschepen tegelijk. De terminal wordt gebouwd aan de monding van de Sloehaven. Het bedrijfsterrein heeft een oppervlakte van ruim acht hectare.

Operationeel in 2020
Om de terminal te realiseren, ondertekenden Alpha Terminals en North Sea Port in december 2017 een samenwerkingsovereenkomst.
Verwacht wordt dat tegen 2019 de bouwwerkzaamheden kunnen starten die vermoedelijk twee jaar in beslag nemen. In 2020 zou de terminal dan operationeel kunnen zijn.