Nieuwe terminal voor offshore wind energy op Maasvlakte 2

822

ROTTERDAM – Sif Group, Verbrugge International en het Havenbedrijf Rotterdam hebben een principe overeenkomst gesloten voor de bouw van een productie en op- en overslag terminal in Rotterdam. Sif Group en Verbrugge richten een joint venture op om de opslag en logistiek van de funderingen, zogenoemde monopiles, in één hand te brengen.

Nieuwe terminal voor offshore wind energy op Maasvlakte 2Op de terminal van circa 42 hectare gaat Sif Group stalen fundaties produceren voor offshore windparken en de olie en gas industrie. Zij zijn marktleider in de productie van monopiles voor de offshore wind markt op de Noordzee. Verbrugge verzorgt de logistieke afwikkeling op de terminal alsmede de overslag op zeeschepen. Verbrugge is een van de grootste terminal/ logistieke bedrijven in Vlissingen, Terneuzen en Zeebrugge en breidt met deze stap naar Rotterdam haar portfolio verder uit.

Zware lading

‘Door het combineren van zowel productie als services voor op- en overslag van zware lading krijgt Rotterdam een stevige positie in de offshore windenergie met  topspelers in hun respectievelijke markten,’ aldus Allard Castelein, CEO Havenbedrijf Rotterdam.

‘Deze locatie op Maasvlakte 2 voldoet volledig aan ons profiel voor een verdere uitbreiding van Sif Group aan een diepzeehaven’, aldus Jan Bruggenthijs, CEO Sif Group. ‘Door de strategisch goede ligging kunnen we onze klanten optimaal bedienen en kunnen we onze leidende positie voor funderingen van offshore wind en Olie&Gas op de Noordzee verder versterken.’

Martin Verbrugge, CEO Verbrugge International: ‘We hebben de afgelopen jaren een uitstekende track record opgebouwd in de off shore wind projecten. We zijn klaar voor de volgende stap: het professionaliseren en optimaliseren van onze dienstverlening. Met Sif Group als marktleider op het gebied van foundations hebben wij een fantastische partner gevonden om onze ambities in de markt verder uit te bouwen. Dat dit nu kan op een van de mooiste locaties in een haven van wereldklasse maakt onze ambitie alleen nog maar groter.’

Duurzame transitie

Het Havenbedrijf is zeer verheugd met deze nieuwe terminal die naar verwachting medio 2016 operationeel is. Het draagt bij aan de transitie naar duurzame vormen van energieopwekking. Sif Group en Verbrugge zetten het offshore cluster van Rotterdam verder op de kaart als locatie en toeleverancier voor de offshore wind industrie. De werkzaamheden versterken het bestaande offshore cluster door extra activiteiten, zoals toelevering van componenten, assemblage en overslag. Voor de verlading van de componenten en stalen fundaties zal on shore kraan capaciteit worden geïnstalleerd voor hoge tonnages.
Daarnaast creëren de nieuwe fabriek en de nieuwe terminal werkgelegenheid voor ca. 200 mensen. Het Havenbedrijf legt voor Sif Group en Verbrugge 400 meter diepzeekade aan, met een diepte van -16,50 NAP met de mogelijkheid tot verdere verdieping naar ca. -19 m. NAP.

Geen rol

De Rotterdamse haven speelde tot op heden nog geen direct zichtbare rol in de bouw van offshore windparken, omdat er geen geschikt terrein aan diep water beschikbaar was. Met Maasvlakte 2 is dit er nu wel. De komende jaren wordt door de Nederlandse overheid fors ingezet op uitbreiding van offshore windparken. De haven van Rotterdam draagt met Sif Group en Verbrugge direct bij aan de realisatie van de doelen in het Energie akkoord op het gebied van offshore wind om de cost of energy te verlagen. Daarnaast ontwikkelt deze markt zich ook snel in landen als Groot-Brittannië, Duitsland, België en Frankrijk. Dit leidt naar verwachting tot een aanzienlijke groei aan windmolenparken op zee in de komende jaren.

Biobased cluster

De fabriek en terminal van Sif Group en Verbrugge nemen ongeveer de helft van het ca 80 hectare grote gebied op Maasvlakte 2 ten noorden van informatiecentrum FutureLand in beslag. Op dit terrein is ook een biobased cluster gepland. De markt hiervoor ontwikkelt zich echter niet zo snel dat hiervoor het totale terrein gereserveerd moet worden. Bovendien blijken biochemie partijen ook waar mogelijk aan te willen sluiten bij bestaande bedrijven in de haven in de vorm van co-siting. De biobased ambities blijven voor het Havenbedrijf dan ook onveranderd.

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief