Nieuwe Subsidieregeling praktijkleren per 1 januari

454

Op 1 januari 2014 treedt de Subsidieregeling praktijkleren in werking. De nieuwe regeling geldt als vervanging voor de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA) voor het onderwijsdeel.

De Subsidieregeling praktijkleren heeft tot doel het stimuleren van werkgevers tot het bieden van praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen. De subsidie is een tegemoetkoming voor een werkgever in de kosten die hij maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Ook is de subsidie een Nieuwe Subsidieregeling praktijkleren per 1 januaritegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding.

Tekorten
De subsidieregeling richt zich vooral op kwetsbare groepen binnen de arbeidsmarkt bij wie jeugdwerkloosheid een groot probleem is en op studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel en wetenschappelijk personeel dat onmisbaar is voor de Nederlandse kenniseconomie.

Werkgevers
De werkgever ontvangt subsidie naar verhouding van de periode waarin hij begeleiding heeft verzorgd. Daarmee kan iemand elk moment van het studiejaar starten bij een werkgever. Ook als een leerling, deelnemer, student, promovendus of toio stopt, krijgt de werkgever naar verhouding een tegemoetkoming in de kosten die hij heeft gemaakt voor de begeleiding. De werkgever hoeft dus geen volledig jaar begeleiding te geven om subsidie aan te kunnen vragen.

Opleidingsbedrijven
Opleidingsbedrijven zijn werkgevers die als belangrijkste doelstelling hebben het opleiden van vakbekwame medewerkers binnen de sector techniek. Deze doelstelling leidt ertoe dat deze (non-profit)organisaties behoefte hebben aan een eerdere betaling van de vergoeding. Daar wordt als overgang eenmalig in voorzien. Zij krijgen daarbij niet meer middelen dan andere werkgevers. Wel kunnen zij een deel daarvan eerder ontvangen.

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief en maak kans op een iPad mini

twitter