Nieuwe ‘spelregels’ in Amsterdamse haven

848

De haven van Amsterdam kent nieuwe spelregels. Zo is de wijze aangescherpt waarop schepen een schutting in de sluis in IJmuiden krijgen toebedeeld.

Volgens de havenautoriteiten wordt de afhandeling van het scheepvaartverkeer in het Noordzeekanaalgebied steeds complexer door de alsmaar toenemende scheepvaart. De autoriteiten vinden het daarom nodig duidelijke afspraken te maken met de gebruikers over de wijze waarop schepen een aanvraag tot het nemen van een ligplaats in de havens van IJmuiden, Beverwijk, Zaanstad en Amsterdam in moeten dienen.

amsterdamDe Rijkshavenmeester van het Noordzeekanaalgebied tekenden daarvoor vandaag samen met havenbranchevereniging  ORAM een convenant, waarin de Regeling Scheepsbewegingen wordt bekrachtigd. De afspraken uit deze regeling zijn aangescherpt en zorgen ervoor dat de scheepvaart vlot en veilig over het Noordzeekanaal, van IJmuiden naar Amsterdam vaart. Het doel is het scheepvaartverkeer van en naar de ligplaatsen en van en naar het sluizencomplex in IJmuiden vlot en veilig te coördineren.

Samenwerking
ORAM vertegenwoordigt als havenbranchevereniging o.a. de nautisch maritieme bedrijven en dienstverleners die in de haven werken. Op initiatief van de Commissie Scheepsbewegingen zijn de regels verbeterd en aangescherpt. De Commissie Scheepsbewegingen is  een commissie van ORAM waarin de havendienstverleners, scheepsagenten, loodsen, Rijkswaterstaat en de havenautoriteiten zijn vertegenwoordigd en samenwerken.

Walradar
De vernieuwde Regeling Scheepsbeweging is een volgende stap die moet leiden tot een nog hogere veiligheid en vlotte doorstroming. Afgelopen jaar werd walradar in gebruik genomen. Daarmee is er nu een compleet pakket van informatie- en communicatiemiddelen beschikbaar om continu een actueel verkeersbeeld van de scheepvaart te hebben. Walradar draagt, samen met het marifoonverkeer, de cameraondersteuning en de automatische identificatie van schepen (AIS), bij aan vlot en veilig scheepvaartverkeer naar de havens van Amsterdam, Beverwijk, Velsen/IJmuiden en Zaandam. Zodoende kan het scheepvaartverkeer 24 uur per dag, 7 dagen per week, vlot en veilig worden afgewikkeld.

Slimme haven
Haven Amsterdam is de vierde haven van West-Europa en wil een slimme haven zijn met als kern duurzame groei. Groei die banen en inkomsten oplevert en waarbij de haven op een slimme manier met beschikbare ruimte omgaat. Groei zonder aantasting van de kwaliteit van water, bodem en lucht. Groei waarmee inwoners van- en bedrijven in Amsterdam het havengebied nog meer gaan waarderen als interessant en aantrekkelijk. Dit wil Haven Amsterdam bereiken door intensieve samenwerking met partners in bedrijfsleven, stad en regio.