‘Nieuwe sluis Terneuzen schaadt belangen van de binnenvaart’

1647

ROTTERDAM – Bij de bouw van de nieuwe sluis in Terneuzen wordt te weinig rekening gehouden met de belangen van de binnenvaart. Zowel tijdens de als na de bouw blijft volgens de Algemeene Schippers Vereeniging (ASV) sprake van een significante verslechtering voor de binnenvaart. Dit geldt zowel voor het ligplaatsenbeleid qua als voor de te verwachten wachttijden in verband met het schutten.

Oost- en Westsluis Terneuzen gestremd voor scheepvaartDaarom pleit de ASV ervoor om in strijd met de drie mogelijke opties voor de wijze van bouwen van de nieuwe sluis in ieder geval zorg te dragen voor een separate spuivoorziening. De ASV stelt dat in een zienswijze op het ‘Ontwerptracébesluit (OTB) bouw nieuwe sluis Terneuzen’.

Andere zaken waar de ASV haar zienswijze onder andere op heeft gegeven:
– Waarom het voorstel van Rijkswaterstaat om binnenvaartschepen zich zes uur voor aankomst bij de sluizen te melden voor het schutten niet zal werken.
– Waarom de ASV ervan overtuigd is dat er gevaarlijke situaties zullen ontstaan bij het onderweg blijven liggen.
– Wat de gevolgen zullen zijn van het buiten bedrijf stellen van de middensluis.
– Welke noodzaak er is voor voldoende wacht- en overnachtingsplaatsen en de problemen die zich daarbij voor zullen doen.
– Waar deze wacht- en overnachtingsplaatsen aan moeten voldoen en waarom wij concluderen dat zij dat in onvoldoende mate zullen doen.
– Waarom de ASV ervan overtuigd is dat de voorgenomen te creeeren wachtplaatsen onvoldoende zullen zijn, en niet in de behoefte zullen kunnen voorzien gedurende de bouw van de nieuwe sluis (4 jaar).
– Waarom ook na de voltooiing van de nieuwe sluis er een tekort zal zijn aan wacht- en overnachtingsplaatsen, en wat daar de consequentie van is.
– Waarom er sprake zal zijn van economische schade voor de binnenvaartsector
– Waarom een separatie spuivoorziening noodzakelijk is.
– Waarom de ASV vindt dat de wijze waarop er met EU subsidiegelden omgegaan wordt de nodige vragen oproept.

Stuitend

Daarbij heeft de ASV de nadruk gelegd op het feit dat het voor de ASV dan ook ronduit stuitend is om te moeten constateren dat er in het OTB geen enkele rekening wordt gehouden met de sociale behoeften van de binnenvaart, omdat er geen enkele regel is waaruit blijkt dat er ligplaatsen voor langere tijd dan één overnachting in de plannen voor de nieuwe sluis zijn opgenomen. Dat het niet in de plannen is opgenomen is de ASV bevestigd in een gesprek met de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC) en door hen wordt gewezen op de haven van Terneuzen (Zeeland Seaports) en verder het kanaal op richting Gent.

Afsluitend

De ASV heeft in deze zienswijze vanuit de praktijk (binnenvaartschippers) aangegeven en beargumenteerd waar in het OTB voor de nieuwe sluis in Terneuzen onvoldoende rekening is gehouden met de belangen van haar achterban. De afgelopen periode van inzage heeft de ASV tevens de landelijke en regionale politiek benaderd over dit onderwerp, waarvan de relevante stukken zijn bijgevoegd bij de zienswijze.

Ter afsluiting wil de ASV aan de beleidmakers die gaan besluiten over het OTB en de politiek meegeven dat de nieuwe sluis in Terneuzen voorheen een zeesluis werd genoemd, maar om een bijdrage van tientallen miljoenen euro’s subsidie uit het TEN-T programma van de Europese Commissie veilig te stellen, moest de nieuwe sluis gekenmerkt worden als een binnenvaartsluis. In Terneuzen zal dus een binnenvaartsluis worden gebouwd waar de binnenvaart oponthoud van ondervindt door de dubbele functie (schutten en spuien) en onvoldoende wacht-, overnachtings- en ligplaatsen aanwezig zullen zijn. Wel een binnenvaartsluis, maar geen binnenvaartvriendelijke beleid.

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief