Nieuwe sluis in Evergem langer dan twee weken gestremd

520

Eén van de twee sluizen van het sluizencomplex in Evergem blijft voorlopig gestremd voor het scheepvaartverkeer. Eerst sprak Waterwegen en Zeekanaal nog van een stremming van twee weken, maar dat wordt niet gehaald.

Vaarwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal is intussen begonnen met de eerste tijdelijke herstellingwerken om de nieuwe sluis zo snel mogelijk opnieuw in dienst te nemen. Op lange termijn volgen er nog bijkomende herstellingswerkzaamheden om de technische problemen definitief op te lossen.

Nodige tijd
Een drijvende kraan heeft inmiddels de eerste sluisdeur uit het water gehaald. Ondertussen zijn verschillende experts volop bezig met het in kaart brengen van de schade en het onderzoek Nieuwe sluis in Evergem langdurig gestremdnaar de oorzaak van het probleem. Nu al is duidelijk dat de definitieve herstellingswerken om de schade volledig te herstellen grootschalig zijn en de nodige tijd in beslag nemen. Er moeten immers nieuwe onderdelen op maat gemaakt worden waarvoor bijkomende studie noodzakelijk is.

Tijdelijke oplossing
Om de hinder voor de scheepvaart zoveel mogelijk te beperken zal Waterwegen en Zeekanaal alvast tijdelijke herstellingswerken laten uitvoeren aan twee van de vier beschadigde deuren. De duur van deze eerste herstellingswerken ligt nog niet vast maar nu al is duidelijk dat de sluis langer dan twee weken gestremd. Na deze werken kan de nieuwe sluis opnieuw gedeeltelijk open voor het scheepvaartverkeer. Er zal dan – in afwachting van de definitieve herstellingswerken – een gedeelte van de nieuwe sluis gebruikt worden om het scheepvaartverkeer opnieuw door te laten.

Op dit moment is het nog niet duidelijk hoe lang deze overgangsperiode zal duren en wanneer de definitieve werkzaamheden worden opgestart. Het staat wel vast dat de sluis tijdens deze werken opnieuw volledig onderbroken worden aangezien de vier beschadigde deuren uit het water gehaald moeten worden om deze werken te kunnen uitvoeren.

Omvaren
Om de wachttijden, die momenteel oplopen tot enkele uren, zoveel mogelijk te beperken breidt Waterwegen en Zeekanaal de bedieningsuren op zondag uit. Door de sluis varen op zondag is mogelijk vanaf 6 uur tot 18 uur (i.p.v. 10u tot 18u). Schippers krijgen ook het advies mee om indien mogelijk de alternatieve vaarroute via het sluizencomplex van Merelbeke en de Boven-Zeeschelde te gebruiken. (Bron: W&Z)

Volg TotaalTrans op Twitter