Nieuwe regels vervoer reefers en gevaarlijke stoffen binnenvaart

1093

Het Centraal Bureau voorde Rijn- en Binnenvaart (CBRB) en Transafe hebben 27 augustus in Genève een voorstel gepresenteerd aan het ADN Safety Committee voor duidelijkere regels voor het vervoer van reefers en gevaarlijke stoffen in de binnenvaart.

Op initiatief van Nederland en Duitsland nam de ADN-werkgroep ‘Explosieveiligheid’ de bestaande relevante voorschriften uit het ADN door. Geconcludeerd werd dat deze voorschriften niet eenduidig zijn, en een grondige verbetering behoeven. Het CBRB heeft samen met Transafe dit wijzigingsvoorstel geschreven. Doelstelling was een einde maken aan onduidelijke regels.

Nieuwe regels vervoer reefers en gevaarlijke stoffen binnenvaartOntstekingsbron

Volgens het CBRB en Transafe vervoert de binnenvaart al jaren veilig koelcontainers, ook wel reefers genoemd. ‘Deze vervoersstroom groeit, evenals het vervoer van gevaarlijke stoffen in containers. De elektrische installatie van een reefercontainer wordt als mogelijke ontstekingsbron gezien, tenzij deze van een EX-beschermd type is. In de praktijk komt dit laatste zelden voor. De combinatie van ontstekingsbron en gevaarlijke stoffen in containers heeft de laatste jaren tot interpretatieverschillen van regelgeving geleid. Het gaat om een tegenstrijdige passage in het ADN. Daardoor is er bij handhaving diverse malen verbaliserend opgetreden.’

Er is gekeken naar de gevarenklassen van de ADN-goederen en afstanden die ten aanzien van de reefer, als mogelijke ontstekingsbron in de stuwagevoorschriften, kunnen worden opgenomen. De voorgestelde wijzigingen betreffen ADN 7.1.3.51.4 Elektrische inrichtingen en ADN 7.1.4.4 Samenladingsverbod.

‘Nu al anticiperen’

In Genève is positief op de verbetering van ADN-regels gereageerd. Naar verwachting komt de wijziging, met enkele geringe aanpassingen, in het ADN 2017. Toch pleit het CBRB ervoor eerder volgens de verbeterde regelgeving te werken. ‘Er kan bijvoorbeeld anticiperend worden gehandhaafd tot inwerkingtreding van de nieuwe regels. Ook zouden landen afspraken kunnen maken voor de komende tweeënhalf jaar in een multilaterale overeenkomst.’ (Bron: CBRB)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief