Nieuwe regels moeten overboord slaan zeecontainers voorkomen

366

Zeecontainers moeten beter worden vastgezet om het overboord slaan te voorkomen. Jaarlijks slaan 350 containers overboord en wordt vooral veroorzaakt door het slecht vastzetten. De Internationale Organisatie van Standaardisatie (ISO) is  nu bezig om de veiligste methoden voor het vastzetten van containers in een internationale standaard te formuleren.

Het overboord slaan van containers leidt tot onveilige situaties op de schepen en langs de kust. Beter vastzetten is dus het belangrijkste, want door de grote druk die door schommelingen van het schip ontstaat op de gestapelde rijen containers, laten de sloten waarmee de containers aan elkaar gekoppeld zijn soms los. De implementatie van een Beter vastzetten zeecontainers moet overboord slaan voorkomenwereldwijd geldende ISO standaard, moet de kans op verlies van containers op zee aanzienlijk verminderen.

Voorstellen
De Internationale Organisatie van Standaardisatie (ISO) en de United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) deden ook voorstellen voor het goed beladen van schepen. Zij pleiten dan ook voor werkbare en kosteneffectieve maatregelen.

Verladersorganisatie EVO, Transport en Logistiek Nederland, expediteursvereniging Fenex en exporteursvereniging Fenedex steunen de voorstellen.

UNECE
Verenigde Naties werken aan het opstellen van een nieuw handboek voor het beladen van goederen in containers. Omdat sommige bedrijven hun goederen niet gestructureerd en doordacht in containers laden, gebeuren er tijdens het transport ongelukken door onbalans of schuivende goederen. Het UNECE-handboek maakt voor bedrijven duidelijk hoe ze containers veilig kunnen beladen. Met het gebruik van de UNECE-richtlijnen door de betreffende bedrijven loopt de kans op ongelukken bij transport sterk terug, menen de organisaties.

Wegen
IMO-voorstellen voor het gecertificeerd vaststellen van het gewicht van containers, wijst het Nederlandse bedrijfsleven vooralsnog echter van de hand. Volgens EVO, TLN, Fenedex en Fenex is er nog teveel onduidelijkheid over het onjuist opgeven van gewichten om daar wereldwijd geldende regels voor door te voeren. ‘Een certificatieplicht zou bovendien zomaar 8 miljard euro per jaar kunnen kosten zonder dat duidelijk is of een dergelijke maatregel nu echt bijdraagt aan het veiliger maken van het containertransport over zee.’

In september buigt de Internationaal Maritieme Organisatie (IMO) zich over aanvullende regelgeving die het verlies van containers op zee over de hele wereld moet beperken.

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief en maak kans op een iPad mini

twitter