Nieuwe regeling havenvoertuigen Vlaamse havens in de maak

428

Er komt een nieuwe regeling voor het verkeer van havenvoertuigen in de Vlaamse havens. Dankzij deze regeling kunnen havenvoertuigen zich gemakkelijker in havengebieden verplaatsen. Op initiatief van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits heeft de Vlaamse Regering het nieuwe ontwerpdecreet over het verkeer van havenvoertuigen definitief goedgekeurd.

Dit wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement. Het decreet is belangrijk voor de goede toegankelijkheid en biedt zekerheid over de mate waarin havenvoertuigen kunnen afwijken van de reglementering op het verkeer en vervoer en de technische voorschriften van verkeers- en vervoersmiddelen.

crevits7Verkeersregeling
Het ontwerpdecreet beoogt een specifieke verkeersregeling voor het verkeer van havenvoertuigen tussen de laad- en loskaaien, de opslagplaatsen, de hangars en de magazijnen binnen het havengebied. Om de normale havenactiviteiten te kunnen blijven garanderen, is het belangrijk dat deze specifieke voertuigen, denk maar aan de mobiele kranen, de vork- en heflifttrucks, de mechaniche schoppen, de straddlecarriers, de sideloaders, de ro ro trekkers en de reachstrackers zich vrij kunnen verplaatsen tussen de laad- en loskaaien, de opslagplaatsen, de hangars en de magazijnen binnen het havengebied.

Verordening
Met het nieuwe decreet kan de Vlaamse Regering na voorafgaand advies van de betrokken gemeente(n) en op voorstel van het betrokken havenbedrijf voor elk havengebied een verordening vaststellen voor het verkeer van deze havenvoertuigen. De Vlaamse Regering kan hierbij afwijken van het Wegverkeersreglement en het KB betreffende de technische eisen. Bovendien kan de Vlaamse Regering hierbij opnieuw voorzien in de mogelijkheid om binnen het havengebied de havenvoertuigen vrij te kunnen stellen van het aanvragen van een vergunning voor elk uitzonderlijk transport.

Veiligheid
Om de verkeersveiligheid binnen de havengebieden te kunnen blijven garanderen, zullen de nodige maatregelen worden genomen om de andere weggebruikers hiervan tijdig op de hoogte te brengen. Door de havenbedrijven zullen onder meer aanwijzingsborden met als opschrift ‘Havengebied’ moeten worden aangebracht om de weggebruikers in te lichten over de specifieke verkeersregeling voor de havenvoertuigen.

Welvaart
Volgens Vlaams minister Hilde Crevits is het sociale en economische belang van de vier Vlaamse zeehavens en de hele maritieme economie groot. ‘Zowat 130.000 mensen verdienen er dagelijks hun brood, nog eens 100.000 jobs zijn bijkomend havengerelateerd. De havens zorgen jaarlijks voor 28 miljard toegevoegde waarde. Kortom, de havens staan voor welvaart. Om die welvaart te bestendigen zijn niet enkel economische groei en dynamische havenbedrijven nodig, maar ook een verdere ontwikkeling van de toegankelijkheid van de Vlaamse havens. Het akkoord over de havenvoertuigen is dan ook een stap voorwaarts voor de Vlaamse zeehavens.’ (Bron: Hilde Crevits)

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief van TotaalTrans

Volg TotaalTrans op Twitter