Kilometer lange nieuwe kademuur in haven Gent

630

Het Havenbedrijf Gent bouwt een nieuwe kademuur aan de Moervaart in de haven van Gent. De aanpalende bedrijven kunnen in de loop van 2015 gebruik maken van deze nieuwe haveninfrastructuur om vlot en veilig schepen te lossen en te laden. Het Havenbedrijf investeert hier 8,7 miljoen euro voor.

De investering van 8,7 miljoen euro is voor het Havenbedrijf Gent voor 2014 de grootste investering op een totaal budget voor haveninfrastructuur van 19 miljoen euro. De bedrijven in de nabijheid van de Moervaartkaai zijn actief in de sectoren van onder meer voeding, veevoeder, kerosine, biobrandstoffen en bouwmaterialen.

Nieuwe kademuur aan Moervaart in Gentse havenKilometer

De kaaimuur wordt gebouwd over een lengte van één kilometer, van aan de hoek van het Kanaal Gent-Terneuzen/Moervaart tot aan de brug over de R4-Oost. De nieuwe kaaimuur wordt opgebouwd uit stalen damwanden en komt twee meter voor de bestaande. Hiervoor werden er in dit stuk van de Moervaart reeds werken uitgevoerd om het bodempeil en de huidige kaaimuur stabiel te houden. In de toekomst wordt de vaargeul verbreed.

Hinder beperken

De werken starten 1 september en duren tot eind 2015. De eerste drie maanden worden er op de werf vooral voorbereidingen getroffen om dan eind 2014 effectief met de bouw van de kaaimuur te starten. De uitvoering gebeurt in verschillende fasen om de hinder voor de aanpalende bedrijven tot een minimum te beperken.

De Moervaart

Het kanaal de Moervaart is 22 km lang en verbindt het Kanaal Gent-Terneuzen met de Durme. Economisch heeft het kanaal nog weinig betekenis. Enkel 1,5 km wordt voor havenactiviteiten gebruikt, voor het overige is het een thuis voor de pleziervaart tussen Gent en Lokeren. (Bron: Haven Gent)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief