Nieuwe kade UWT containercentrum

938

United Waalhaven Terminals (UWT) en het Havenbedrijf Rotterdam hebben overeenstemming bereikt over de aanleg van een nieuwe kade aan de Bunschotenweg. De kade wordt geslagen aan de Johan Friso haven en is geschikt voor shortsea- en binnenvaartschepen met een diepgang van 7 meter en een lengte van 135 meter.

Nieuwe kade UWT containercentrum De kade is vooral bedoeld voor de overslag van lege containers, maar er kunnen ook volle containers worden overgeslagen. Door de kade is UWT in staat om de groeiende modal shift van truck naar binnenvaart goed te accommoderen. Het bedrijf verwacht dat uiteindelijk circa 40% van alle lege containerbewegingen via de binnenvaart gaat.

Herstructurering
De aanleg van de kade is onderdeel van een totale herstructurering van de Bunschotenweg. UWT legt op dit moment de laatste hand aan een nieuw inrichtingsplan voor de afhandeling van trucks. Doelstellingen zijn hierbij een snellere doorstroming te realiseren en een lagere belasting van de openbare weg. De nieuwe kade biedt ook meer mogelijkheden om volle en lege containers te combineren. Dit is met name van belang voor binnenvaart van en naar de Maasvlakte. Het levert gemiddeld een tijdsbesparing op van drie kwartier voor de trucks als er één stop minder gemaakt hoeft te worden.
De aanbesteding van de kadebouw start oktober 2013, de oplevering is gepland in het derde kwartaal van 2015. Tot die tijd blijven de bestaande kades aan de 1e Eemhaven.

United Container Freight Station
United Waalhaven Terminals heeft tevens het 50% belang in United Container Freight Station (UCFS) overgenomen van de ECB Groep. UCFS exploiteert ca. 20.000 m² loodsruimte en buitenopslag aan de Bunschotenweg. Het is de intentie van partijen om containers van en naar UCFS alleen nog per binnenvaart te vervoeren. Uiteindelijk levert dat naast een kostenvoordeel ook een ontlasting van de A15 op en een besparing van CO2.

Bron: Havenbedrijf Rotterdam

Meer nieuws over de binnenvaart:
Binnenhavens willen betere cijfers en statistieken
Verladers: ‘Overheid moet zorgen voor betrouwbare infrastructuur, niet de bedrijven’
Minister houdt vast aan inkrimpen bedieningstijden bruggen en sluizen
Gewonden bij aanvaring binnenvaartschip en plezierjacht
Robert Tieman (CBRB) naar Deltalinqs