Nader onderzoek verdwenen oorlogsschepen Javazee (+ video)

859
Nader onderzoek is nodig om vast te kunnen stellen of er een relatie is met de drie Nederlandse oorlogsschepen Hr. Ms. De Ruyter, Hr. Ms. Java en de Hr. Ms. Kortenaer. (Foto uit video Ministerie van Defensie)

DEN HAAG Indonesië gaat nader onderzoek doen naar de verdwenen oorlogsschepen in de Javazee. Dit gebeurt naar aanleiding van berichten over de illegale berging van scheepswrakken in de Javazee in zowel de Nederlandse als in de Indonesische pers. Dat meldt minister Ank Bijleveld van het Ministerie van Defensie in een brief aan de Tweede Kamer.

Volgens Bijleveld riepen de berichten, zoals de onduidelijkheid over de stoffelijke overschotten, gesprekken met getuigen of over vergunningen, in de media opnieuw vragen en emoties op. ‘Met name de berichten over de omgang met de stoffelijke overschotten zijn pijnlijk. We betreuren het zeer dat de nabestaanden hierdoor wederom in onzekerheid worden gebracht, met name omdat het onduidelijk is of het hier gaat om stoffelijke overschotten van opvarenden van een Nederlands oorlogsschip.’

‘Te vroeg’
Inmiddels heeft de Nederlandse ambassadeur gesproken met vertegenwoordigers van het Indonesische ministerie van Buitenlandse Zaken en de Indonesische minister van Transport. De Indonesische autoriteiten bevestigen de berichten te bestuderen en te onderzoeken. ‘Op basis hiervan bezien zij in hoeverre er nieuwe feiten aan het licht zijn gekomen en of deze informatie aanleiding geeft voor vervolgstappen. Indonesië heeft toegezegd ons te informeren over de uitkomsten van dit onderzoek. Dit onderzoek is nodig om vast te kunnen stellen of er een relatie is met de drie Nederlandse oorlogsschepen Hr. Ms. De Ruyter, Hr. Ms. Java en de Hr. Ms. Kortenaer. Nederland heeft uiteraard aan Indonesië onze hulp aangeboden bij dit aanvullende onderzoek. Het is nog te vroeg om te speculeren over de uitkomsten van dit onderzoek. Het kabinet volgt de ontwikkelingen nauwgezet.’

‘Geen bewijs’
Vorige week berichtte Bijleveld nog over de uitkomsten van nader onderzoek naar de verdwijning van de drie gezonken oorlogsschepen in de Javazee. Toen konden de Indonesische en Nederlandse experts aan de hand van de tot op dat moment beschikbare informatie niet vaststellen wie de oorlogsschepen illegaal had geruimd.

Experts van Defensie en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed hebben de berichtgeving van de afgelopen tijd volgens Bijleveld nauwgezet onderzocht. ‘Voor zover zij nu en op basis van de beschikbare informatie kunnen vaststellen zijn de beelden van scheepsresten al eerder door ons onderzocht. De conclusie was dat er op de onderzochte beelden geen bewijs kon worden gevonden voor de aanwezigheid van wrakstukken van de Nederlandse oorlogsschepen.’