Nieuw onderzoek rol advocaat Rotterdams Havenschandaal

623

ROTTERDAM – De rol van advocaat C. in het Rotterdamse Havenschandaal moet opnieuw worden onderzocht. De Hoge Raad vindt dat het hof te gemakkelijk aangenomen heeft dat de verkeerde informatie die advocaat C. aan de RDM en financiers gaf geen opzettelijke valsheid in geschrift oplevert. Deze opvatting is geheel in lijn met de zienswijze van het OM.

Haven van Rotterdam is Port of the Year 2013Verdachte, de voormalig raadsman van Joep van den Nieuwenhuyzen, heeft in de visie van het OM in 2004 belangrijke stukken, te weten legal opinions, certificates en garanties, opgemaakt waarin opzettelijk onjuistheden waren opgenomen. Het OM meent dat daarmee sprake is van valsheid in geschrift.

Toestemming nodig

In deze stukken stelde hij onder meer dat voormalig directeur Willem Scholten van het Rotterdamse Havenbedrijf bevoegd was om garanties voor bankleningen af te geven. Een Duitse bank verleende vervolgens miljoenen euro’s aan krediet aan het RDM-concern van Van den Nieuwenhuyzen. Volgens de statuten van het Havenbedrijf had de directeur echter toestemming nodig gehad van zijn raad van commissarissen voor het geven van garanties en deze toestemming was er niet. Zonder deze valse documenten zouden de leningen nooit zijn verkregen.

Niet opzettelijk

Het hof sprak (evenals de rechtbank eerder) de advocaat vrij van de valsheid in geschrift. Het hof stelde vast dat de legal opinions weliswaar onjuiste informatie bevatten maar dat daarin ook een opmerking stond die er op wijst dat de advocaat aandacht vroeg voor een mogelijk dispuut over de eis van toestemming van de commissarissen. Daarom achtte het hof de adviezen geen valsheid in geschrift. Ook vond het hof dat de advocaat de door hem opgestelde certificates niet opzettelijk vals zou hebben opgemaakt omdat deze documenten door de directeur van het Havenbedrijf waren ondertekend. Het OM was het met deze redeneringen niet eens en stelde cassatie in. Die cassatie bleek vandaag succesvol.

De zaak moet opnieuw behandeld worden door het hof in Den Haag. De zaken tegen Willem Scholten en Joep van den Nieuwenhuyzen worden op korte termijn inhoudelijk behandeld door het hof in Den Haag. (Bron: OM)

Lees ook:
2,5 jaar cel voor Joep van den Nieuwenhuyzen

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief