Nieuw certificaat voor het ontgassen van binnenschepen

1203

ZWIJNDRECHT – NofaMarsac en Hobeon hebben in samenwerking met Vaporsol een nieuw certificaat ontwikkeld voor het ontgassen van schepen. Het certificaat heeft als doel opdrachtgevers en producenten zekerheid te geven over de resultaten van een ontgassingsoperatie. De resultaten van een ontgassingsoperatie moeten minimaal voldoen aan de eisen van de handhavende instanties. Het certificaat garandeert dat de ontgassing voldoet aan de regelgeving.

Nieuw certificaat voor het ontgassen van binnenschepenMet ingang van 1 januari moeten binnenvaartschepen gecontroleerd benzeen ontgassen. Vanaf 1 januari 2016 volgen benzeenhoudende producten (is ca. 30% van totaal vervoerde product). Deze regelgeving stelt nieuwe eisen aan verladers en schippers. Om aan de eisen te kunnen voldoen wordt gebruik gemaakt van vaste of mobiele dampverwerkende installaties. Het nieuwe certificaat is bedoeld om producenten en afnemers de zekerheid te geven dat de ontgassing voldoet aan de eisen van de handhavende instanties.

Pilot certificering

Op 4 maart heeft een samenwerkingsverband van NofaMarsac (de gasdokters), Hobeon certificerende instantie) en Vaporsol (producent Vaitec dampverwerkingsinstallatie) een test uitgevoerd met medewerking van de haven van Antwerpen en Mac2.
De test werd uitgevoerd met een schip geladen met ca 2700 ton UN 1203 (benzine). Dit schip werd in ongeveer acht uur ontgast tot beneden 10% LEL (lower explosion limit), de maximale uitstoot die is toegestaan in de nieuwe regelgeving. Voor de monitoring van de resultaten werd in overleg met NofaMarsac een sensorenset voor de dampverwerkingsinstallatie samengesteld die garant kan staan voor een betrouwbare meting.

De meetresultaten worden vastgelegd in een meetrapport wat online wordt verwerkt door Nofamarsac. Na positieve beoordeling van de resultaten wordt het certificaat toegestuurd aan de opdrachtgevers. De pilot werd afgesloten met de uitgifte van het ontgassingscertificaat.

Efficiënt en doelmatig

Volgens de bedrijven is het voor een efficiënte bedrijfsvoering van belang dat gecontroleerd ontgassen niet leidt tot onaanvaardbare wachttijden en hogere administratieve lasten. ‘Het certificeringsproces is daarom zo ingericht dat de de schipper direct na de ontgassingsoperatie per email een ontgassingscertificaat ontvangt. Hierdoor gaat geen tijd verloren en zijn de resultaten meteen online toegankelijk.’

Het certificaat kan, na toestemming van de opdrachtgever, ook online beschikbaar worden gemaakt voor andere partijen, zoals de handhavende instanties. NofaMarsac en de organisaties in de vapor recovery branche onderzoeken hoe dit het meest optimaal kan worden geregeld. ‘Online registratie en raadpleging van ontgassingscertificaten maakt het mogelijk om slechts incidenteel controles uit te voeren bij schepen die nog niet gecontroleerd ontgast zijn. Dit heeft zowel voordelen voor de schipper, geen tijdverlies aan inspecties, als voor de controlerende instanties. Zij hebben minder capaciteit nodig voor handhaving.’

Het certificaat

Partijen die geinteresseerd zijn in deelname aan deze certificering kunnen zich melden bij NofaMarsac. Voor de beoordeling van ontgassingsoperaties wordt binnenkort gestart met een opleiding tot VRU analist. Deze opleiding wordt uitgevoerd door NofaMarsac. In maart start een eerste cursus. De cursus leidt op tot certified VRU analist. (Bron: Vaporsol)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief