‘Niet verder bezuinigen op onderhoud bruggen en viaducten’

499

Het bedrijfsleven in het wegtransport roept gemeenten op niet verder op onderhoud te bezuinigingen. Ze vragen rekening te houden met noodzakelijke investeringen voor versteviging en/of vervanging van kunstwerken.‘In Oost Nederland worden steeds meer bruggen en viaducten (kunstwerken) afgesloten voor zwaar verkeer’, schrijven Transport en Logistiek Nederland (TLN), verladersorganisatie EVO, VNO-NCW Midden en Bouwend Nederland. ‘We zien steeds vaker dat gewichtsbeperkingen worden ingesteld, omdat kunstwerken het zware verkeer niet meer veilig kunnen dragen.’

Agrarisch vrachtverkeer
De berijdbaarheid van kunstwerken wordt in Oost-Nederland steeds problematischer. ‘Vooral bedrijven die agrarisch gerelateerde producten vervoeren ondervinden hier ernstige ‘Niet verder bezuinigen op onderhoud bruggen en viaducten’hinder van doordat zij om moeten rijden. In de gemeente Epe in Gelderland bijvoorbeeld werden eind vorig jaar op een aantal bruggen ineens gewichtsbeperkingen ingesteld. Door de technische staat van de bruggen zou het niet verantwoord zijn om zwaar verkeer over deze kunstwerken te laten rijden. Het gaat vooral om bruggen in het buitengebied, waar over het algemeen niet veel verkeer over rijdt. Desondanks zijn de bruggen onmisbaar voor agrarisch gerelateerd vervoer zoals diervoeders, levend vee, mest en de rijdende melkontvangst.’

Beleidsplan
De gemeente Epe heeft een bruggenbeleidsplan opgesteld. Een aantal bruggen is reeds vervangen of wordt op termijn vervangen. Hiervoor wordt de komende jaren structureel een beperkt geldbedrag gereserveerd. Het duurt dan echter nog vele jaren voordat alle bruggen zijn vervangen. Tot die tijd blijven de gewichtsbeperkingen van kracht. De vier belangenorganisaties roepen de gemeente Epe op om de bruggen sneller te vervangen en dringen er ook bij andere gemeenten in Oost-Nederland op aan om voldoende geld voor onderhoud en versteviging/vervanging vrij te maken.

Niet uniek
Niet alleen in de gemeente Epe zijn gewichtsbeperkingen ingevoerd. Ook bij diverse bruggen over het Twentekanaal tussen Zutphen en Twente zijn of worden gewichtsbeperkingen van kracht. In de gemeente Almelo werd eind vorig jaar een brug afgesloten voor alle gemotoriseerde verkeer. Het bedrijfsleven verwacht dat er meer bruggen zijn in Oost-Nederland die in slechte staat van onderhoud verkeren en niet meer veilig zijn voor zwaar verkeer. Het is volgens de organisaties daarom zaak om deze bruggen en viaducten zo snel mogelijk in kaart te brengen en passende maatregelen te treffen. (Bron: TLN)

Volg TotaalTrans op Twitter