‘Niet flitsen bij trajectcontrole’

468

Tweede Kamerlid Bashir van de Socialistische Partij (SP) heeft aan de ministers van Infrastructuur en Milieu en van Veiligheid en Justitie vragen gesteld over flitsen op trajecten waar staat aangegeven dat er trajectcontrole is.

spVolgens Bashir heeft minister Schultz gezegd dat zij het ermee eens is dat mensen bij een trajectcontrole kunnen uitgaan van een gemiddelde maximumsnelheid en niet de maximumsnelheid op één punt. ‘De minister gaf aan dat voortaan op trajecten waar staat aangegeven dat trajectcontroles gehouden worden geen flitscontroles  worden gehouden (en dat anders de borden over de trajectcontrole worden afgeplakt of weggehaald).

Ondanks de toezegging van de minister is volgens Bashir op 4 maart op de A4 bij Hoofddorp toch geflitst terwijl er langs de weg duidelijk stond aangegeven dat er een trajectcontrole was. ‘Ik wil graag weten hoeveel mensen een bekeuring hebben gekregen en of de minister bereid is de wens van de Tweede Kamer en de belofte van de minister na te komen en aan handhavers nogmaals duidelijk te maken dat wat ze op 4 maart hebben gedaan niet de bedoeling is.’ (Bron: Tweede Kamer)

Volg TotaalTrans op Twitter