Nextlogic containerbinnenvaart zorgt voor kortere doorlooptijden

401

Emile Hoogsteden van het Havenbedrijf Rotterdam, en voorzitter van de stuurgroep Nextlogic, heeft dinsdag de opdracht aan Portbase gegeven om het Nextlogic informatieplatform te bouwen. Het platform legt het fundament voor meer transparantie in de keten, betere planningen en dus voor de binnenvaart kortere doorlooptijden.’

Sinds najaar 2011 werken vertegenwoordigers van de zeehaventerminals, depots, barge operators/inland terminals, rederijen, Havenbedrijf Rotterdam en het Containers per binnenvaart scheelt geld en administratieve lastenprogramma IDVV van Rijkswaterstaat intensief samen om de operationele keten van de containerbinnenvaart te verbeteren.

Verbetering

Om de informatie-uitwisseling in de containerbinnenvaart te verbeteren, wordt het informatieplatform van Nextlogic ontwikkeld door het Port Community Systeem van Portbase uit te breiden met acht nieuwe en/of verbeterde informatieclusters. Deze clusters dragen direct bij aan verbetering van de operationele processen in de binnenvaartketen.

Gebruikersgroep

Komende week vindt ook de kick-off plaats met de gebruikersgroep. Deze groep bestaat uit afgevaardigden van de barge operators, zeehaventerminals en depots. Nextlogic voor containerbinnenvaart zorgt voor kortere doorlooptijdenOp wekelijkse basis werken zij mee aan de ontwikkeling, het testen en de implementatie van het informatieplatform. Ook hieruit blijkt de intensieve deelname van de markt.

IDVV

Nextlogic is mede een initiatief van het programma Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen (IDVV) van Rijkswaterstaat. In dit programma werken overheden, vaarwegbeheerders, vervoerders, verladers, havens en terminals samen aan het beter benutten van de vaarwegen. Rijkswaterstaat is initiatiefnemer van dit programma. Connekt voert in opdracht van Rijkswaterstaat een deel van het programma IDVV uit, waaronder Nextlogic. (Bron: RWS)

Meer over IDVV:
IDVV brengt binnenvaart in kaart met toekomstige uitdagingen
Grootschalige praktijkproef voor efficiënte containerbinnenvaart
Wi-Fi hotspots voor binnenvaart in Amsterdamse Houthavens

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief