Net als Kallas wil EVO meer concurrentie tussen zeehavens

468

Verladersorganisatie EVO is het met Europees commissaris Siim Kallas (Transport) eens dat er meer concurrentie moet komen tussen zeehavens. Kallas vindt dat Zuid-Europese havens een deel van de transportstromen naar Noord-Europese havens, zoals Rotterdam, moeten kunnen overnemen. Daarom moeten die zeehavens concurrerender worden en beter gaan werken.

Miljoenen voor verduurzaming achterlandvervoerVolgens de EVO leidt concurrentie tussen de havens tot een betere dienstverlening, lagere transportkosten en een beter milieu door kortere vaarroutes. ‘Bovendien is voor verladers een breed aanbod van goede havens in Europa van belang om calamiteiten te kunnen omzeilen, zoals stakingen of vaarwegversperringen.’

Achterland
Kallas presenteerde donderdag voorstellen om de 319 belangrijkste havens aan de Europese kust op te waarderen. De havens moeten volgens Kallas efficiënter en klantgerichter werken. Ook moeten de transportverbindingen met het achterland beter worden. De grootste Europese havens Rotterdam, Antwerpen en Hamburg doen het goed, maar dreigen te verstoppen. In Zuid-Europese havens ontbreekt de nodige doelmatigheid, of is sprake van overcapaciteit, aldus de EU-transportcommissaris.

Scheefgroei
Van de Europese in- en uitvoer gaat 74 procent via zeehavens. De grote drie handelen daarvan een vijfde af. De Europese Commissie ziet dat als scheefgroei, die ‘leidt tot congestie en extra kosten voor verladers, vervoersbedrijven en consumenten’. Volgens Brussel kunnen de nieuwe voorstellen leiden tot een besparing van 10 miljard euro tegen 2030 voor de Europese economie.