NEN gaat eisen coating LPG-tankwagens vastleggen

688

NEN gaat, in samenwerking met de Vereniging Vloeibaar Gas, eisen opstellen voor de coating van LPG-tankwagens. Het gaat hierbij om (veiligheids)eisen voor de brandwerende bekleding. Hiervoor is geen wettelijke regeling, maar omdat kwaliteitsborging toch van belang is, worden afspraken vastgelegd in een Nederlandse Technische Afspraak (NTA).

NEN gaat eisen coating LPG-tankwagens vastleggenIn het ontwerpbesluit LPG-tankstations milieubeheer was ten aanzien van de brandwerende coating van LPG-tankwagens het type en de wijze waarop het aangebracht moet zijn omschreven. Hittewerende bekleding aan LPG-tankwagens blijkt, wegens strijd met Europese regelgeving, echter niet wettelijk afdwingbaar te zijn. Aangezien het voorschift van hittewerende bekleding het belangrijkste onderdeel van het ontwerpbesluit vormde, heeft de staatssecretaris het ontwerpbesluit ingetrokken. Externe veiligheidsdoelen worden nu op andere wijze in regelgeving vormgegeven. Hierdoor is de mogelijkheid vervallen om de kwaliteitsborging van hittewerende bekleding in een wettelijke regeling vast te leggen.

Met een NTA is het bevoegde gezag in staat om in vergunningen maatregelen voor te schrijven die risicoreducerend zijn.

Invloed uitoefenen
Deze NTA is van belang voor partijen die werkzaam zijn in de LPG- of coating-industrie, of fabrikanten van tankwagens. Zij kunnen invloed uitoefenen op de vast te leggen afspraken door deel te nemen aan de werkgroep. Deze werkgroep komt in de komende maanden een aantal keer bijeen. Naar verwachting is de NTA in april 2014 gereed.

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief en maak kans op een iPad mini

twitter