Nederlandse zeehavens moeten meer gaan samenwerken

442

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft op het Havengildediner in Amsterdam gepleit voor nauwere samenwerking tussen de Nederlandse zeehavens. Ze wil daartoe met de zeehavens en het bedrijfsleven volgend voorjaar een gezamenlijk werkprogramma opstellen.

‘Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat de Nederlandse havens ook in de toekomst de concurrentie aankunnen en ruimte behouden voor nieuwe ontwikkelingen’, vroeg Schultz zich af. ‘Ik vind het belangrijk dat we dat niet los van elkaar doen.’

Goede uitgangspositie
De Nederlandse zeehavens hebben volgens de minister een goede uitgangspositie. ‘De haveninfrastructuur is de beste ter wereld. Met de Minister: ‘Geen pot geld voor beperken wachttijden sluizen’Betuweroute en Maasvlakte 2 is daarin de afgelopen jaren fors geïnvesteerd. Ook de komende jaren worden de achterlandverbindingen verbeterd en worden bijvoorbeeld de sluizen bij IJmuiden en Terneuzen vervangen. Ondanks de economische tegenwind groeide de Amsterdamse haven met 5,4%. De kernvraag is hoe we die goede uitgangspositie behouden en verder kunnen uitbouwen. Ik stel een concreet actieprogramma voor, waarin we samen prioriteiten stellen voor de komende twee jaar. Doel is de havens individueel en collectief sterker te maken en de problemen waar havens tegenaan lopen aan te pakken. Er is gezamenlijke actie nodig om de toekomst veilig te stellen.’

Gezonde toekomst
Schultz gaat de individuele havenvisies naast elkaar leggen en kijken op welke punten beter kan worden samengewerkt en waar het ministerie bij kan helpen. ‘Mijn boodschap is steeds dat er nog voldoende kansen liggen voor een gezonde toekomst. Maar om die te benutten is er wel creativiteit nodig en samenwerking.’

Ook de arbeidsmarkt zou in het gezamenlijke werkprogramma aan bod moeten komen. ‘Er zijn duizenden vacatures in de havens. Maar er is ook een groot arbeidspotentieel in het omliggende stedelijke gebied, ook in Amsterdam. Hoe kunnen we dat beter op elkaar laten aansluiten?’

Minister Schultz pleit daarnaast voor meer waardetoevoeging in de havens. Niet alleen het doorvoeren van producten is van belang, Nederland kan ook veel geld verdienen met het opwaarderen van producten. ‘Wellicht zijn er nog veel nieuwe mogelijkheden voor financiële dienstverlening. Op de Zuidas zit veel financiële expertise. Wellicht kan die beter worden verknoopt met de haven.’ (Bron: Ministerie I&M)

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief en maak kans op een iPad mini

Volg TotaalTrans op Twitter