Nederlandse Staat voor rechter vanwege schade accijnsverhoging

727

BETA en BOVAG, de twee belangenbehartigers van pomphouders, starten gezamenlijk twee juridische procedures tegen de Nederlandse Staat. Inzet is een schadevergoeding voor Nederlandse tankondernemers langs de Duitse en Belgische grens, omdat die onevenredig hard zijn getroffen door de brandstofaccijnsverhogingen van afgelopen januari.

De twee branche-organisaties verwijten de overheid te weinig oog te hebben gehad voor de belangen van de pomphouders aan de grens. Feitelijk is deze ondernemers het ondernemen onmogelijk gemaakt nu klanten massaal in Duitsland en België tanken. Dit tast het eigendom aan van ondernemers en maakt ondernemerschap zeer moeilijk en soms ook geheel Pomphouders protesteren tegen accijnsverhogingonmogelijk. En dat is in strijd met het Europese verdrag voor de Rechten van de Mens.

Twee procedures

Ten behoeve van de juridische strijd gaan BETA en BOVAG twee procedures organiseren. In de ene procedure gaan beide verenigingen namens hun leden schadevergoeding vorderen en daarnaast organiseren BETA en BOVAG de oprichting van een claimstichting. Deze laatste stichting, waarin beide verenigingen deelnemen en waarin ook ondernemers kunnen deelnemen, zal op basis van een kort geding de onrechtmatigheid van de accijnsverhoging bij de rechter voorleggen.

In de kou

Inmiddels is het nodige juridische voorwerk verricht en zijn de nodige feiten en cijfers verzameld. Vast staat dat er bij grenspompen fors minder brandstof wordt getankt sinds de invoering van de accijnsverhogingen. Grensbewoners tanken massaal in Duitsland en België, evenals internationale transporteurs uit het hele land. Literafzet van grenspompen loopt terug met tussen de 30 en 70 procent. Er valt eenvoudigweg niet te concurreren tegen de veel lagere belastingdruk in onze buurlanden. Nu de Haagse politiek de pomphouders volstrekt in de kou laat staan, gaan de branche-organisaties van pomphouders, BETA en BOVAG de rechtmatigheid van de politieke besluitvorming toetsen bij de rechter en tevens dus schadevergoeding eisen.

De procedures zullen op korte termijn worden opgestart. De procedure van de claimstichting, op basis van een kort geding, zal nog dit jaar tot een (eerste) uitspraak komen. De andere procedure heeft waarschijnlijk een doorlooptijd van jaren. (Bron: BETA)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief