Nederlandse binnenschippers praten met minister

743

De acties van de Nederlandse binnenschippers bij de Volkeraksluizen gaan voorlopig niet door. Vandaag overleggen de schippers met minister Schultz van het ministerie van Infrastructuur en Milieu over de crisis in de binnenvaart.

Nederlandse binnenschippers praten met ministerEerder gaf Schultz al aan het jammer te vinden als de binnenvaart vaarwegen gaan blokkeren. Dat zou vooral de binnenvaart zelf schaden. Maandag zegde ze de BinnenvaartBrancheUnie (BBU) nog toe de sector, na overleg met de Belgische en Duitse collega’s, te willen helpen

Voorzitter Roland Kortenhorst en directeur Erik van Toor van de BBU overhandigden maandagmorgen een onderzoek aan de minister waaruit blijkt dat de crisis in de binnenvaart structureel is. Dat moet genoeg zijn om de crisi in de binnevaart aan te melden in Brussel zodat er maatregelen kunnen worden genomen.

Vorige week zegde de Belgische minister Wathelet al toe de crisis in de binnenvaart bij Europa te willen aanmelden. Dit na aanleiding van acties die schippers voeren op verschillende sluizen in België.

Lees ook:
ASV: ‘Ook staking binnenvaart in Nederland’
BBU: ‘Crisis binnenvaart is structureel’
Staking binnenvaart: Extra druk op Belgische wegen
Actievoerende schippers gaan woensdag weer praten