Nederlands-Duits forum over toekomst haveneconomie

606

De toekomst van de haveneconomie staat centraal tijdens een Nederlands-Duits ondernemersforum op vrijdag 3 oktober van 11:00 tot 13:30 uur in het Wereldmuseum in Rotterdam. Keynote-speaker Garrelt Duin, minister van Economische Zaken van Noordrijn-Westfalen, zal hier ingaan op de perspectieven van samenwerking met deze voor Nederland zo belangrijke Duitse deelstaat.

Tijdens een aansluitende podiumdiscussie zullen vertegenwoordigers van industrie, logistiek en energiesector ingaan op de toekomstige ontwikkeling van de zee- en binnenhavens in Nederland en Duitsland.

Nederlands-Duits forum over toekomst haveneconomieBestemming Duitsland

De bijeenkomst wordt georganiseerd door de Nederlands-Duitse Handelskamer (DNHK) in samenwerking met NRW International en NRW.Invest.

De haven van Rotterdam is de grootste van Europa en biedt directe werkgelegenheid aan meer dan 150.000 mensen. Jaarlijks wordt hier zo’n 450 miljoen ton aan goederen overgeslagen, waarvan een groot deel afkomstig is uit of bestemd voor Duitsland – in het bijzonder Noordrijn-Westfalen. Hier bevindt zich dan ook de grootste binnenhaven van Europa, die van Duisburg.

Energietransitie

‘Rotterdam en Noordrijn-Westfalen hebben in grote mate dezelfde belangen’, zegt Günter Gülker, directeur van de DNHK. ‘Hun haveneconomieën ondervinden momenteel de gevolgen van de internationaal snel toenemende concurrentie. Bovendien moeten ze oplossingen vinden voor actuele uitdagingen, waaronder de capaciteitsvermindering op de Betuweroute gedurende de aankomende uitbouwfase.’ Ook de energietransitie in Duitsland blijft volgens Gülker niet zonder gevolgen, bijvoorbeeld voor Duitse investeringen in Rotterdam.

Discussie

Over de effecten van de internationale concurrentie, logistieke vraagstukken en toekomstperspectieven discussiëren op het podium onder andere Dr. Herbert Eichelkraut, bestuurslid bij ThyssenKrupp Steel, Markus Bokelmann, CEO van E.ON Benelux en Godfried Smit, president van Europro en beleidsadviseur bij verladersorganisatie EVO. Tijdens de aansluitende lunch met netwerkmarkt is er uitgebreid gelegenheid om met elkaar in gesprek te komen. Bedrijven uit de havensector in Noordrijn-Westfalen zullen zich hier aan het publiek presenteren.

Deelname aan de bijeenkomst is kosteloos.

De voertalen zijn Nederlands en Duits. Aanmelding is mogelijk tot en met 26 september 2014 op de website van de Nederlands-Duitse Handelskamer.

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief