‘Nederlands beleid tegen piraterij moet anders’

752

Het huidige Nederlandse anti-piraterijbeleid is niet wenselijk. Dat concludeert instituut Clingendael in een rapport.

clingendaelHet rapport moet een bijdrage leveren aan de discussie in Nederland hoe de bescherming van koopvaardijschepen tegen piraterij moet worden geregeld. De vraag is of dit alleen militair kan, of dat er ook private beveiligingsbedrijven bij ingeschakeld kunnen worden.

Volgens Clingendael zijn er drie opties. Vasthouden aan het huidige beleid om geen private beveiligingsbedrijven toe te staan, maar alleen militair toezicht, kan alleen als de militaire bescherming beter wordt geregeld. Deze moet volgens Clingendael flexibeler, sneller en goedkoper. De tweede optie is om de militairen wel als ruggengraat van de operatie te houden, maar ook private beveiliging toe te staan. Dit moet dan wel gebeuren onder strenge regels. In de derde optie verdwijnt de militaire bescherming helemaal en wordt voor de bescherming van de koopvaardijschepen gebruik gemaakt van private beveiligingsbedrijven die zich moeten houden aan strenge regels.