Nederlanders: ‘Overheid moet uitbuiting harder aanpakken’

404

Een meerderheid (60%) van de Nederlanders vindt migranten uit Oost-Europa worden uitgebuit, bijna driekwart vindt dat de overheid deze uitbuiting moet aanpakken. Dat schrijft het Sociaal en Cultureel Planbureau in haar kwartaalbericht van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven.

De overheid moet niet alleen optreden omdat men uitbuiting afkeurenswaardig vindt, daadkrachtiger optreden is vooral nodig om een gelijk speelveld te creëren. Door onderbetaling en migranten lange dagen te laten maken, is Nederlanders: ‘Overheid moet uitbuiting harder aanpakken’geen sprake van eerlijke concurrentie met het binnenlandse arbeidsaanbod. Daarnaast vindt een meerderheid dat de overheid moet zorgen dat er minder mensen uit Oost-Europa naar ons land komen (62% eens, 12% oneens), een ruimere meerderheid vindt dat deze arbeidsmigranten terug moeten naar hun herkomstland als ze werkloos worden (78% eens, 7% oneens).

Vooral nadelen
62% van de Nederlandse bevolking ziet vooral nadelen aan de komst van migranten uit Oost-Europa. De bevolking maakt zich vooral zorgen over de sociaaleconomische gevolgen en dat criminaliteit en overlast toenemen. Zo’n 19% van de Nederlanders ziet evenveel voor- als nadelen, 10% vindt dat de voordelen groter zijn dan de nadelen en 9% weet het niet. Twee derde van de Nederlanders vindt dat er te veel migranten uit Oost-Europa naar Nederland komen.

Banen afpakken
58% van de ondervraagden is van mening dat migranten uit Oost-Europa misbruik maken van uitkeringen en 47% vindt dat zij banen afpakken van Nederlanders. Bijna de helft van de bevolking vindt dat migranten uit Oost-Europa overlast op straat veroorzaken en vaak in de criminaliteit zitten.

Laagopgeleide Nederlanders staan beduidend negatiever tegenover Oost-Europese arbeidsmigranten dan de hogeropgeleiden; ze vinden vaker dat ze misbruik maken van uitkeringen, banen afpakken en weinig bijdragen aan de economie. Lager- en hogeropgeleiden vinden even vaak dat arbeidsmigranten worden uitgebuit.

Liever Polen
Migranten uit Oost-Europa zijn harde werkers’, met die uitspraak is 50% van de ondervraagde Nederlanders het eens (en 7% oneens, de rest heeft hierover geen uitgesproken mening). Vooral Polen worden gezien als harde werkers. Bulgaren en Roemenen worden negatiever beoordeeld dan Polen. Op een schaal van 0 (zeer negatieve gevoelens) tot 100 (zeer positieve gevoelens) scoren Polen 44 en Bulgaren en Roemenen 32 (ter vergelijking: autochtone Nederlanders 68, Turken 52 en Marokkanen 38). Recente migranten uit Polen ervaren echter meer discriminatie dan recente migranten uit Bulgarije. In grote lijnen zijn deze beide groepen tevreden met het leven in Nederland. Zij zien een verbetering van hun levensstandaard ten opzichte van hun situatie voor migratie en voelen zich hier ondanks hun korte verblijf aardig thuis. (Bron: SCP)

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief en maak kans op een iPad mini

Volg TotaalTrans op Twitter