Nederlander Guus de Mol voorzitter Rhine-Alpine Corridor

775

Guus de Mol (1960) is recent benoemd tot voorzitter van de Management Board van de Rhine-Alpine Corridor. De Rhine-Alpine rail freight corridor zet zich in om het railgoederenvervoer tussen Rotterdam en Genua te verbeteren. Guus de Mol vervult deze functie naast zijn werk als manager internationaal bij Keyrail.

Hoe beter de corridor functioneert hoe gunstiger dit voor de ontwikkeling van het Nederlandse railgoederenvervoer is. Als voorzitter vervult Guus de Mol een neutrale rol. Hij rekent het tot zijn taak zoveel mogelijk met twee andere corridors gelijk te schakelen. ‘Ieder ontwikkelt belangrijke producten. Door goed uit te wisselen versnellen we de positieverbetering van het railgoederenvervoer.’

Negen corridors

In 2010 heeft de Europese Unie negen railgoederencorridors ingesteld. Een van die corridors loopt tussen Rotterdam en Genua. Doel van de Nederlander Guus de Mol voorzitter Rhine-Alpine Corridorcorridors is het vereenvoudigen van het gebruik van railgoederenvervoer voor marktpartijen. De corridororganisatie is een zelfstandige organisatie naar Europees recht en werkt als een aanjager om de gewenste veranderingen tot stand te brengen. Zij opereren tussen de Europese Unie en de individuele Lidstaten.

Verdelen capaciteit

De Management Board van de Rhine-Alpine corridor is verantwoordelijk voor het verdelen van de spoorcapaciteit op de corridor en voor het doorvoeren van kwaliteitsverbeteringen. Tevens houden zij zich bezig met het harmoniseren van procedures en het afstemmen van investeringen. Die investeringen hebben onder andere betrekking op de invoering van het veiligheidssysteem ERTMS op de corridor en de introductie van treinen met een maximale lengte van 740 meter. De Management Board staat onder toezicht van de Executive Board, die wordt gevormd door vertegenwoordigers van de betrokken transport ministeries.

One Stop Shop

Vanaf 2015 hebben de corridors een eigen One Stop Shop (OSS). Die corridor OSS zorgt ervoor dat vervoerders één loket krijgen voor het aanvragen van capaciteit voor internationale goederentreinen tussen Rotterdam en Genua. Dit is een aanvulling op de mogelijkheid voor vervoerders om capaciteit bij elk land afzonderlijk aan te vragen. Voor de dienstregeling van 2015 is de capaciteit van 222 treinen per week op deze corridor al via de corridor OSS verdeeld. (Bron: Keyrail)

Meer nieuws over Keyrail:
STC ontvangt gift van 5.000 euro van Keyrail en DB Schenker
FNV Spoor waarschuwt voor komst Keyrail
Havenbedrijf verheugd over Keyrailbesluit

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief