Nederland wil van Europa uitleg over regels AOW zeevarenden

758

De Centrale Raad van Beroep heeft aan het Hof van Justitie van de EU uitleg gevraagd over de Europese regels voor het recht op AOW. De Centrale Raad van Beroep is de hoogste rechter op het gebied van het sociale bestuursrecht, het ambtenarenrecht en delen van het pensioenrecht.

De zaak betreft twee voormalige Oostenrijkse zeevarenden. Zij werkten in de jaren zestig van de vorige eeuw voor de Holland-Amerika Lijn en hadden in geen enkel land een woonplaats aan de wal.

Europese Commissie daagt België voor het HofGeen AOW

Volgens de Nederlandse regelgeving bouwde een buitenlandse zeevarende die op een schip werkte en woonde dat zijn thuishaven had in Nederland geen AOW op. Een zeevarende die de nationaliteit had van een lid van de EU bouwde wel AOW op. Eén betrokkene had de Oostenrijkse nationaliteit verloren, maar is vlak na zijn AOW-aanvraag in Oostenrijk gaan wonen. Betrokkenen krijgen geen AOW omdat zij destijds niet de nationaliteit hadden van een land dat toen lid was van de EU.

Wel toegestaan?

De Centrale Raad van Beroep wil van het Hof weten of de Europese regels het toestaan dat Nederland deze zeevarenden AOW weigert, omdat Oostenrijk later wèl lid is geworden van de EU. Ook vraagt de Centrale Raad van Beroep aan het Hof of het nog uitmaakt dat iemand nu niet meer de Oostenrijkse nationaliteit heeft, maar wel met een verblijfsvergunning in Oostenrijk woont. (Bron: Rechtspraak.nl)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief