Nederland wil meebetalen aan onderzoek naar IJzeren Rijn

787

DEN HAAG – Nederland wil meedoen aan onderzoek naar de revitalisering van de IJzeren Rijn, de spoorlijn tussen Antwerpen en het Ruhrgebied. Nederland is bereid een evenredig deel van de studiekosten te betalen om invloed te hebben op de opzet en inhoud van de studie, onder de voorwaarde dat alle vijf betrokken overheden dat doen. De Duitse Bondsregering en NoordRijn-Westfalen willen echter niet meebetalen, zodat de Nederlandse medefinanciering nog niet vast.

Studie naar revitalisering van de IJzeren RijnVlaanderen heeft het initiatief genomen voor een studie naar een spoorverbinding tussen Antwerpen en het Ruhrgebied, genaamd de Rhein-Ruhr Rail Connection, 3RX. De Vlaamse regering heeft dit voornemen besproken met de betrokken overheden, waaronder de Nederlandse regering.

High level meeting

Vlaanderen wil de 3RX-studie uitvoeren samen met de Belgische Federale regering, Nederland, de Duitse Federale Bondsregering en de deelstaat NoordRijn-Westfalen. Vlaanderen heeft aan deze overheden gevraagd om de Vlaamse subsidieaanvraag bij de Europese Unie (TEN-T-subsidie) mede te ondersteunen en mede te financieren. ‘Zoals bekend is Nederland, op grond van het Scheidingsverdrag 1839 en de bindende internationale arbitrage-uitspraak van 2005, juridisch verplicht om mee te werken aan onderzoeken naar de reactivering van de IJzeren Rijn’, schrijft staatssecretaris Mansveld na aanleiding van Kamervragen van de PvdA. ‘Daarom heeft Nederland ingestemd met het Vlaamse voorstel en recent de EU-subsidieaanvraag mede ondertekend. Verdere afspraken over de studie zijn nog niet gemaakt; Vlaanderen is voornemens een high level meeting met de vijf betrokken overheden te organiseren om het voorstel concreet te maken en om daarover nadere afspraken te maken.’

Drie tracés

Voor deze spoorverbinding wil Vlaanderen drie tracés onderzoeken:
1. Het historische tracé van de IJzeren Rijn: vanuit Antwerpen via Budel/grens – Weert – Omleiding Roermond – Meinweggebied (tunnel) – Vlodrop/grens naar Rheydt in Duitsland.
2. Het zogenaamde A52-tracé: vanuit Antwerpen via Budel/grens – Weert – vanaf de Maaskruising een nieuwe spoorlijn ten noorden van Roermond langs de N280 die in Duitsland overgaat in de A52, naar Mönchenglad-bach in Duitsland.
3. De zogenaamde Dritte Weg: vanuit Antwerpen via Budel/grens – Weert – Roermond – Maaslijn – Venlo/grens naar Viersen in Duitsland. Dit alternatief is in de Nederlandse Trajectnota/MER van 2001 onderzocht en toen als minder kansrijk afgevallen. Andere alternatieven zijn door Vlaanderen niet genoemd. (Bron: Tweede Kamer)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief