Nederland wil lagere eisen lichtdoorlaatbaarheid stuurhuizen

762

De Nederlandse delegatie in de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) wil dat de eisen voor de lichtdoorlaatbaarheid van ruiten in stuurhuizen wordt verlaagd van 75 naar 60 procent. Maar dan moet de schipper wel extra maatregelen nemen. Dat meldt het CBRB.

Bij ongewijzigde regelgeving moeten, wanneer de eis van een lichtdoorlaatbaarheid van 75% van de stuurhuisruiten niet wordt gehaald,  deze ruiten worden vervangen na 2014. Uit onderzoek is echter gebleken dat de investeringen die moeten worden gedaan niet bijdragen tot de veiligheid. Daarom heeft de Nederlandse delegatie voorgesteld de regels te wijzigen en een minimale lichtdoorlaatbaarheid van 60% te eisen.

Extra maatregelen
Indien stuurhuisruiten een lichtdoorlaatbaarheid hebben van minder dan 75% dienen aanvullende maatregelen genomen te worden om lichtweerkaatsing te voorkomen. Deze maatregelen zijn:
CCR: ‘Aantal faillissementen binnenvaarf blijft stijgen’– het plafond van het stuurhuis is zwart (bij niet voldoen aan de eis van 75%);
– de voorruiten van de brug zijn ontspiegeld of zijn zo geplaatst dat weerkaatsingen effectief uitgesloten zijn. Aan deze eis wordt voldaan indien de ruiten schuin ingezet zijn en zij naar voren toe met de bovenkant van het venster een hoek van minimaal 10° en maximaal 25° met de loodlijn maken (alleen voor nieuwbouw, verbouw of ombouw).

Dit is overigens nog een voorstel. Er is nog geen internationale consensus voor een dergelijke aanpak. Volgens het CBRB ondersteunt het Europese binnenvaartbedrijfsleven het voorstel.

Onderzoek geluidseisen
De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat het aflopen van de overgangstermijn voor de geluidseisen in 2015 grote consequenties kan en zal hebben voor een groot deel van de vloot.

Door de brancheorganisaties voor de binnenvaart is bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) gesignaleerd dat het voldoen aan de geluideisen leidt tot technische en/of financiële knelpunten voor diverse categorieën van binnenschepen. Het Ministerie van I&M heeft recent de opdracht verstrekt voor een nader onderzoek naar aard en omvang van de knelpunten met betrekking tot het voldoen aan de geluideisen uit het ROSR. Aangezien ook vragen zijn gerezen over de ratio achter de gestelde geluideisen en over het exacte inhoudelijke verband tussen het beoogde doel en de vereiste maatregelen, is de vraagstelling voor het uit te voeren onderzoek erg breed. Het CBRB en leden van het CBRB zijn ook betrokken bij dit onderzoek. Een startbijeenkomst vindt  begin september plaats.

Ankeruitrusting
Een andere eis waarvan de overgangsbepaling al is afgelopen en waar tot eind 2014 uitstel mogelijk is, betreft de gewichten van ankers. Het probleem beperkt zich voornamelijk tot schepen tussen de 70 en 86 meter. Recent is door CBRB, BBU en KSV deze gerichte mail gestuurd naar binnenvaartondernemers met een uitleg waar het om gaat en het verzoek om de vragen te beantwoorden. Hiervoor kan deze rekentool worden gebruikt. Doelstelling is een beeld te krijgen van de omvang van de problematiek.

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief en maak kans op een iPad mini

twitter