‘Nederland wil en kan niet uit de CCR’

495

DEN HAAG – Het heeft voor de toepassing van de nieuwe technische eisen in de binnenvaart geen enkel verschil of Nederland uit de CCR stapt. De SP vroeg minister Schultz naar de gevolgen als Nederland uit de CCR zou stappen.

CCR: ‘Aantal faillissementen binnenvaarf blijft stijgen’Volgens de minister worden dezelfde technische eisen ook opgelegd door de Europese Unie. ‘Als Nederland eenzijdig uit de CCR zou stappen, zouden alle bindende afspraken met de Rijnoeverstaten over vrije doorvaart op de Rijn komen te vervallen. Gezien de wens van Duitsland tot invoering van de relingplicht, zou geen Nederlands schip meer op de Duitse Rijn kunnen varen zonder reling. Ook zullen er geen geharmoniseerde regels meer gelden inzake verkeersvoorschriften en bemanningszaken.

Accijns en tol

Het uit de CCR stappen van Nederland maakt volgens de minister bovendien de weg vrij voor het heffen van accijns op scheepsbrandstoffen. ‘Het is ook niet ondenkbaar dat op het Duitse gedeelte van de Rijn tol wordt geheven. In ieder geval zou Nederland in die situatie niet meer aanwezig zijn om daartegen te pleiten of zijn veto uit te spreken.’

Schultz vraagt zich overigens af of Nederland wel uit de CCR kan stappen. ‘De Herziene Rijnvaartakte kent namelijk geen eigen regeling voor het opzeggen van het verdrag. Om de Akte op te zeggen zou daarom moeten worden teruggevallen op de procedure uit het Verdrag van Wenen inzake het verdragenrecht, dat sinds 1985 voor Nederland van kracht is. Deze procedure brengt met zich mee dat het opzeggen van de Herziene Rijnvaartakte alleen mogelijk is met instemming van de overige verdragspartijen. Dat deze partijen zullen instemmen met het eenzijdig opzeggen van de Akte door Nederland valt niet te verwachten.’

Sancties

De SP vroeg ook naar de sanctiemogelijkheden van de CCR wanneer een lidstaat de ROSR-eisen niet of onvoldoende handhaaft. ‘De CCR heeft op zich geen zelfstandige sanctiemogelijkheden wanneer een lidstaat besluit de ROSR-eisen niet te handhaven. Wel zou die lidstaat hiermee evident in strijd handelen met verdragsverplichtingen uit de Herziene Rijnvaartakte. Via de rechter zou dat land daartoe alsnog gedwongen kunnen worden. Bovendien zou dat land bij de andere lidstaten bekend komen te staan als onbetrouwbare partner. Het gevolg van het niet handhaven van het ROSR zou ook zijn dat schepen van het betreffende land die niet aan de eisen voldoen, worden stilgelegd zodra zij de grens met andere CCR-landen passeren.’ (Bron: Ministerie I&M)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief