Nederland staat de komende jaren weer meer in de file

518

Het aantal files in Nederland neemt de komende jaren weer verder toe. Dit concludeert het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) in het ‘Mobiliteitsbeeld 2014’. Daarin geeft het KiM jaarlijks een overzicht van de stand van zaken van de mobiliteit in Nederland.

Uit de recessie, in de fileHet einde van de daling van het reistijdverlies door files op het hoofdwegennet lijkt bereikt. In 2013 daalde het reistijdverlies met 7%. Dat is ruwweg de helft van de daling in 2012 en een derde van de daling in 2011. Voor 2014 en 2015 wordt een lichte toename van de files met 1% verwacht.

Minder poolen

De verwachte lichte toename van de files komt door een aantrekkende economie en de daarmee gepaard gaande toename van het verkeer. De aanzienlijke verbetering in de doorstroming sinds 2010 kwam vooral door de aanleg van spits- en plusstroken en wegverbredingen en door de economische crisis.

Het KiM geeft verder aan dat het aantal kilometers dat bestuurders in Nederland met de auto afleggen de laatste jaren gelijk is gebleven. Mensen zijn minder vaak als passagier mee gaan rijden. Dit hangt samen met de toename van het aantal eenpersoonshuishoudens en de groei van het aantal tweede en derde auto’s per huishouden.

Elektrische fiets

Meer mensen zijn de afgelopen jaren gaan fietsen en dat doen ze ook nog eens steeds vaker en over langere afstanden. Een groot deel van het toegenomen fietsgebruik komt voor rekening van de e-fiets die vooral senioren steeds vaker gebruiken. Het aandeel van de fiets is in Amsterdam en Utrecht behoorlijk hoger dan in Rotterdam. Den Haag ligt daar tussen in. Het gebruik van het openbaar vervoer is in de vier grote steden in de Randstad aanzienlijk groter dan daarbuiten. (Bron: Ministerie I&M)

Bekijk de laatste fileberichten

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief