Nederland, Duitsland en Oostenrijk zetten slimme technologie in voor betere doorstroming snelweg

462

Nederland, Duitsland en Oostenrijk gaan op de corridor Rotterdam, Frankfurt en Wenen nieuwe technologie inzetten om de doorstroming op de snelwegen te verbeteren en de verkeersveiligheid te vergroten. Het gaat om verkeersystemen waarbij gebruik wordt gemaakt van innovatieve technieken voor communicatie tussen de wegkant en individuele voertuigen en tussen voertuigen onderling.

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft vandaag in Luxemburg met haar Duitse collega Ramsauer en transportminister Bures uit Oostenrijk een Memorandum of Understanding ondertekend voor de start van het grensoverschrijdende project. Het is de eerste stap naar een Europese uitrol van intelligente transportsystemen die er voor zorgen dat weggebruikers via technologie in de auto individueel geïnformeerd worden over de actuele situatie op de weg.

Wegwerkzaamheden
Het project van Duitsland, Oostenrijk en Nederland richt zich op het inzetten van technieken waarbij de bestuurder via apparatuur in de auto een waarschuwing in de auto krijgt over naderende wegwerkzaamheden. Dit stelt de bestuurders in staat tijdig een alternatieve route te nemen Nederland, Duitsland en Oostenrijk zetten slimme technologie in voor betere doorstroming snelwegof gas terug te nemen wat niet alleen goed is voor de veiligheid maar ook voor de doorstroming. Daarnaast geven de auto’s op de corridor die zijn uitgerust met nieuwe incar-apparatuur informatie door aan verkeerscentrales over de actuele omstandigheden op de weg. Aan de hand van de exacte locaties van de auto’s heeft de verkeerscentrale zo bij voorbeeld direct in beeld als er ergens een file staat of als het ergens regent of mist.

Vanuit Nederland is Rijkswaterstaat betrokken bij de voorbereidingen op de introductie van de nieuwe aanpak. Onder aanvoering van Duitsland werken de drie landen samen met de auto-industrie en service providers. De inzet van de partijen is om het systeem in 2016 in werking te hebben op de corridor.

‘Grote kansen’
Minister Schultz van Haegen is blij dat het startsein is gegeven voor het grote gezamenlijke project. ‘De toepassing van slimme technologieën voor verkeersmanagement en actuele persoonlijke reisinformatie voor de automobilist biedt grote kansen voor de verbetering van de mobiliteit. De technische ontwikkelingen gaan snel. Er zal steeds meer interactie ontstaan tussen de individuele auto’s en de wegkant. De nieuwe Nederland, Duitsland en Oostenrijk zetten slimme technologie in voor betere doorstroming snelwegtransportsystemen stellen ons in staat de bestuurders  beter te informeren en de verkeerstromen beter te begeleiden. Met slimme technieken kunnen we comfortabeler, veiliger en schoner reizen.’

Het project van de drie landen sluit aan bij de Nederlandse aanpak voor een betere benutting van de infrastructuur en de inzet op innovatie. In Nederland lopen een aantal proeven met nieuwe technologie voor reisinformatie en verkeersmanagement.  In de tweede helft van 2013 zal de minister bekend maken welke stappen zij wil nemen voor de toepassing van kansrijke technieken.
Minister Schultz: ‘Ik wil innovatieve systemen voor reisinformatie en verkeersmanagement op grote schaal beschikbaar krijgen. Hiervan profiteren zowel verkeersdeelnemers, wegbeheerders als de economie. Succesvolle oplossingen van Nederlandse marktpartijen voor mobiliteitsproblemen kunnen ook in Europa en de rest van de wereld worden toegepast.’