Natuurorganisaties stappen uit overleg Blankenburgtunnel

435

Natuurmonumenten en de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland zijn teleurgesteld over het resultaat van het inpassingsproces voor de Blankenburgtunnel. De organisaties zien dan ook geen perspectief om deel te nemen aan het vervolgproces van de inpassing, zolang er niet gekozen wordt voor de  insteek waarbij behoud en verbetering van het hele bedreigde landschap voorop staat.

tunnelHoewel beide organisaties tegen de komst van de Blankenburgtunnel zijn, hebben zij toch de bereidheid uitgesproken om mee te denken of  het onmogelijke mogelijk gemaakt zou kunnen worden, namelijk zorgvuldige inpassing van de Blankenburgtunnel in het kwetsbare landschap van Midden-Delfland.

Kwaliteitsimpuls
De natuur- en milieuorganisaties hebben daarbij het afgelopen half jaar gepleit voor een integrale gebiedsgerichte aanpak. Een majeur infraproject als de Blankenburgtunnel dient gepaard te gaan met een even majeure kwaliteitsimpuls voor het hele gebied tussen A20, Nieuwe Waterweg, Vlaardingen en Maassluis. Dit signaal is helaas niet opgepikt, de inpassingsmaatregelen zijn nu ingeperkt door het op dit moment beschikbare geld in plaats van door wat nodig is om recht te doen aan de kwaliteiten van het gebied waar de weg moet komen. Dit is een grote gemiste kans. Op allerlei andere plaatsen in het land wordt gewerkt aan zo’n totaalpakket aan maatregelen, terwijl juist in de metropoolregio Rotterdam-Den Haag de leefbaarheid en het landschap het meest onder stedelijk-infrastructurele druk staat.

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief en maak kans op een iPad mini

twitter