Nachtelijke afsluitingen Nijmeegse Waalbrug

1048
De metingen op de Waalbrug zijn nodig om betrouwbare gegevens te krijgen, zodat bij de renovatie alle prefabbetonelementen als puzzelstukjes in elkaar passen. (Foto Erik van Huizen)

NIJMEGEN De Waalbrug in Nijmegen is van dinsdag 6 tot en met vrijdag 9 februari tussen 21.00 en 06.00 uur afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De laatste nacht is de brug zelfs tot 08.00 uur afgesloten.

Op 6 februari voert de Gemeente Nijmegen herstelwerkzaamheden aan het asfalt uit, die niet kunnen wachten tot de renovatie. Daarna voert de aannemer van 7 tot en met 9 februari metingen uit aan de brug. Om deze metingen precies uit te kunnen voeren, zijn afsluitingen van de brug nodig. Tijdens de werkzaamheden kunnen fietsers, voetgangers en lijnbussen gebruik blijven maken van de brug. Het overige verkeer wordt omgeleid via De Oversteek.

Renovatie Waalbrug
Renovatie van de tachtig jaar oude Waalbrug is nodig om ook in de toekomst vlot en veilig verkeer over de brug mogelijk te houden. Aannemer Team Waalbrug gaat tijdens de renovatie onder andere het betonnen rijdek vervangen en de staalconstructie schilderen. Daarnaast wordt in opdracht van de gemeente Nijmegen de busbaan omgebouwd tot een tweezijdig fietspad en de vormgeving zo veel mogelijk teruggebracht in de oorspronkelijke staat.
Onderdeel van de renovatie van de Waalbrug is de vervanging van het betondek. De aannemer maakt bij de vervanging van dit betondek gebruik van voorgefabriceerde (prefab) betonelementen. Alle elementen moeten daarom precies passen.

Puzzelstukjes
Betrouwbare bouwtekeningen van de brug ontbreken echter. De oorzaak daarvan is te vinden in de geschiedenis van de brug. De Nederlandse genie blies de Waalbrug in 1940 op om een snelle opmars van het Duitse leger te voorkomen. De Duitsers bouwden de brug weer op in 1943.

De metingen zijn nodig om betrouwbare gegevens te krijgen, zodat straks alle prefabbetonelementen als puzzelstukjes in elkaar passen. Door gewicht van het verkeer ‘beweegt’ de brug mee. Deze minieme bewegingen beïnvloeden de metingen. Om betrouwbare gegevens te krijgen, mag er daarom geen gemotoriseerd verkeer over de brug rijden. Om de verkeershinder te beperken, voert de aannemer de metingen ’s nachts uit.