MSC mag in Antwerpse haven verhuizen naar Deurganckdok

838

Rederij MSC mag van de raad van bestuur van het Havenbedrijf Antwerpen verhuizen naar het Deurganckdok op de linker Scheldeoever. De verhuizing is nodig om de verdere groei van MSC in Antwerpen mogelijk te maken.

Om zeker te zijn dat de verhuizing naar de linker Scheldeoever geen andere, nog niet gekende, gelijkwaardige projecten in de weg stond, organiseerde het Havenbedrijf begin dit jaar een nationaal en internationaal aangekondigde transparante markttoetsing.

Schaalvergroting
Niet alleen de huidige verzadiging aan het Delwaidedok, maar ook de toenemende schaalvergroting van de scheepvaart maakten dat MSC eind vorig jaar te kennen gaf naar een locatie voor de sluizen te willen uitwijken. Dat de partijen uit de P3-alliantie, waar MSC deel van uitmaakt, hun huidige en MSC vervolgt reis na tijdelijke reparatie aan de romptoekomstige trafieken eveneens behandelen aan het Deurganckdok, maakte de keuze voor deze locatie voor de hand liggend.

Grootste klant
MSC is met 4,5 miljoen teu de grootste containerklant van de Antwerpse haven. In 2010 bereikte de rederij in haar home terminal aan het Delwaidedok echter de maximaal mogelijke capaciteit, waardoor er vanaf 2011 een stagnatie van de groei optrad. De rederij zag zich inderdaad genoodzaakt om haar groei in belangrijke mate af te leiden naar andere havens in de Hamburg-Le Havre range, waardoor de groei in Antwerpen werd afgetopt.

Groot belang
De verdere groei van de MSC volumes en van de andere P3-partners is van bijzonder groot belang voor de Antwerpse haven. Uit onderzoek is gebleken dat de toegevoegde waarde die de rederij creëert 2,69 euro/ton bedraagt. In 2013 zou dit betekenen dat de activiteiten van MSC 154,1 miljoen euro per jaar genereren. Ook voor de tewerkstelling in de haven is MSC van zeer groot belang: in 2013 werden 1.060 mensen rechtstreeks door MSC-activiteiten tewerkgesteld. De uit de verhuis voortvloeiende groei, zou naar schatting nog eens 760 voltijdse banen creëren. De unieke en historische opportuniteit om de groei van een wereldspeler als MSC te faciliteren kan dan ook moeilijk onderschat worden.

Concessie
De MSC Home Terminal is een joint venture tussen Terminal Investment Limited (TIL) enerzijds en containerbehandelaar PSA Antwerp anderzijds. PSA Antwerp is ook de concessionaris van de westzijde van het Deurganckdok. Om de verhuizing juridisch technisch vlot te laten verlopen, is beslist dat PSA Antwerp zijn huidige concessie aan het Deurganckdok overdraagt aan een nieuwe vennootschap, zijnde PSA DGD, een dochtervennootschap van PSA waarin ook TIL een participatie neemt.

De naam MSC Home Terminal overleeft de verhuizing niet. Aan de westzijde van het Deurganckdok zal er sprake zijn van de MSC PSA European Terminal (MPET). De joint venture PSA DGD zou aan de westzijde van het Deurganckdok kunnen beschikken over een capaciteit van meer dan 7 miljoen teu. Met de vooropgestelde groeiprognoses – onder meer de bijkomende P3-volumes en de groeiverwachtingen voor de MSC Home Terminal volumes en de P3/Maersk-diensten – zal deze capaciteit snel volledig benut zijn. Het ter beschikking stellen van bijkomend terrein aan MSC en de andere P3-partners dringt zich dan ook op.

Reservering
Het Havenbedrijf heeft daarom beslist om het tot op heden grotendeels onbenutte deel van de concessie aan de oostzijde van het Deurganckdok tijdelijk uit de lopende concessie van Antwerp Gateway te lichten en dat deel in concessie te geven aan de nieuwe MPET joint venture. De reservering is beperkt in de tijd, momenteel wordt uitgegaan van zeven jaar, al kan die periode verlengd worden indien er op dat moment geen gelijkwaardig alternatief aan MPET kan worden aangeboden. Er zal daarbij gewaakt worden over een effectieve en optimale benutting. Ook Antwerp Gateway beschikt in deze configuratie nog over groeicapaciteit voor de volgende jaren.

Eind 2015
Als alles volgens plan verloopt, zal de verhuis van MSC naar de linker Scheldeoever eind 2015 zijn afgerond. Gezien de strategische waarde van het Delwaidedok start het Havenbedrijf een markttoetsing op om na te gaan welke opportuniteiten er zijn voor de invulling van deze uitstekend gelegen diepzee-infrastructuur. Dit kadert in de opdracht van het Havenbedrijf om het gebruik van het havenareaal te optimaliseren en efficiënt te beheren. (Bron: Havenbedrijf Antwerpen)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief